Nya grunden blir största kruxet

2013-09-26 06:15  

Grundläggningen av nya Slussen kommer att bli en av de allra största tekniska utmaningarna med bygget.För att hitta den bästa metoden har staden låtit genomföra provpålningar på området.

Platsen där nya Slussen i Stockholm ska byggas är trång, trafik ska tillåtas under byggtiden och området är känsligt för vibrationer. Byggarna står därför inför många utmaningar.

Men kanske är grundläggningen den allra svåraste nöten att knäcka, på grund av de svåra markförhållandena. Berget ligger djupt, ibland hela 70 meter ner, åsen har en varierad sammansättning och dessutom finns det byggrester och sjunktimmer i jordlagren.

Staden har därför låtit göra provpålningar på fyra olika ställen vid Slussen. Tre olika typer av grundläggning har testats: injekterade pålar, spetsbärande stålrörspålar och stålkärnepålar.

Injekterade pålar innebär att cement sprutas ut i jorden runt pålen. På så sätt överförs lasten till den omgivande åsen, medan lasten i spetsbärande pålar tas – som namnet anger – i spetsen.

Resultatet av provpålningen visar att grova stålrörspålar och stålkärnepålar sannolikt är bäst att använda i de flesta områden vid Slussen.

– Man bör begränsa användandet av injekteringspålar. Det är svårt att lyckas med utförandet eftersom det är svårt att verifiera deras bärförmåga och det blir så stora variationer i materialåtgång, säger Axel Hallin, geoteknisk rådgivare från konsultbolaget Grontmij, som har deltagit i provpålningarna.

Vid provpålningen gick det i vissa fall åt betydligt större mängder injekteringsbruk än förväntat. I stället för de beräknade 300 litrarna per meter användes ibland 2 000 liter.

En annan slutsats från provpålningen är att det gäller att vara noggrann med skarvningen av foderrör och pålar. I det så kallade Karl Johan-garaget, under den östra bron, uppstod nämligen problem när skarvhylsorna fastnade i trävirke djupt ner i marken.

Den dåliga bärigheten i den nuvarande Slussenanläggningen innebär en annan svårighet i byggprojektet. Stadens trafikkontor har varnat för att belasta vissa delar med anläggningsmaskiner och material medan undersidan fortfarande används för trafik.

– Det är något vi kommer att behöva hantera. Vi kan till exempel behöva förstärka vissa områden eller grundlägga från pråmar, säger Andreas Burghauser, stadens projektchef för ombyggnaden.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer