Ny rapport: Mer byggmaterial kan återvinnas

2014-06-27 07:51  

Byggsektorn genererar cirka 9 miljoner ton avfall per år och borde kunna bli bättre på att återvinna material. Det framkommer av en ny rapport.

IVL Svenska miljöinstitutet och KTH har kartlagt potentialen för att öka återvinningen av material i Sverige. Slutsatsen är att möjligheterna för förbättring är goda, men det krävs statliga styrmedel.

I dagsläget visar statistiken att avfallet i Sverige ökar. Enligt scenarioberäkningar riskerar avfallsmängderna att fördubblas till år 2030.

En stor del av avfallet som förbränns i dagsläget skulle kunna återvinnas och utnyttjas igen, vilket skulle ge en ökad miljönytta, enligt rapporten.

Byggsektorn pekas ut som ett område där materialåtervinningen kan förbättras. Det är den samhällssektor som näst efter gruvindustrin ger upphov till mest avfall. 9,4 miljoner ton blev det år 2010, vilket motsvarar cirka 39 procent av det totala avfallsflödet (gruvavfall borträknat).

I dagsläget sorteras inte stora delar av byggavfallet, enligt rapportförfattarna, som pekar på möjligheter att återvinna bland annat trä, metall, papper och glas.

Byggavfallet är också en av de avfallsgrupper som har störst utsläpp av växthusgaser, räknat på samlade utsläpp från produktion, utvinning och avfallshantering.

I rapporten beskrivs tio olika styrmedel som skulle kunna öka materialåtervinningen i Sverige. Det handlar till exempel om att införa krav på materialåtervinning för bygg- och rivningsprojekt, och att införa krav på utsortering och materialåtervinning av avfall från verksamheter och hushåll.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt