Minister anklagas för att tala osanning om energisnåla hus

2014-03-14 14:05  

Energisnåla bostäder kan vara dyrare att bygga än vanliga bostäder, men ger i längden lägre driftskostnader. Bostadsminister Stefan Attefall hävdar att regeringen har tagit hänsyn till båda aspekterna när den föreslår en lagstiftning som ska hindra kommuner från att skärpa energikraven. <br/>– Han talar osanning, säger Miljöpartiets Lise Nordin.

Ny Teknik har tidigare berättat om regeringens förslag till så kallad stopplag, som ska hindra kommuner från att ställa hårdare energikrav på nybyggda bostäder än Boverkets byggregler.

Bakgrunden till beslutet är bland annat Byggkravsutredningen, som kom fram till att kommunernas olika särkrav på nya bostäder ledde till 10-15 högre byggkostnader. Om olika kommuner ställer olika krav på energiprestanda kan inte byggbolag uppföra samma typ av hus på flera ställen och får svårare att förproducera stora delar av konstruktionerna.

Men redan när Byggkravsutredningen presenterade sina förslag fick den kritik, bland annat av regeringens egna experter, för att enbart fokusera på vad energieffektivisering kostar i form av ökade byggkostnader och utelämna vinster av en sänkt energianvändning.

I en frågestund i riksdagen i slutet av februari frågade Lise Nordin från Miljöpartiet bostadsminister Stefan Attefall varför regeringen enbart har tittat på produktionskostnad och inte på ekonomiska och miljömässiga vinster med energieffektivt byggande i ett längre perspektiv.

– Vi har tittat på hela bilden, svarade Stefan Attefall då.

Ny Teknik har bett Stefan Attefall att förklara vad han menade, men bostadsministern har avböjt att vara med på en intervju. I stället svarar hans pressekreterare Petra Kjellarson i ett mejl:

– Utredningen gick inte igenom båda aspekterna, men i regeringskansliets egen analys, som grundar sig både på remissvar och kontakter med branschaktörer, har vi fått frågan belyst från båda aspekterna. Det finns fall där driftskostnaden betalar sig i längden och då har många valt att göra en mer energieffektiv investering. Det finns också fall där man inte får igen kostnaden.

Men Lise Nordin tycker att bostadsministern far med osanning.

– Det finns inget offentligt material som visar att regeringen har tagit hänsyn till både driftskostnad och produktionskostnad. När man ser regeringens förslag är det uppenbart att de inte har tagit hänsyn till driftskostnad, säger hon.

Hon menar att en långsiktig jämförelse där både produktionskostnad och driftskostnad ingår skulle visa att det både är klimatsmart och lönsamt att bygga energieffektivt och låta kommunerna gå före i den utvecklingen.

– Tar man hänsyn till driftskostnad så vet vi att det är kostnadseffektivt att bygga energisnålt, säger Lise Nordin.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer