Mehmet Kaplan hoppfull trots stopplagen

2015-01-30 13:18  
Mehmet Kaplan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Bostadsminister Mehmet Kaplan (Mp) var emot stopplagen som skulle hindra kommuner från att ställa egna krav på byggprojekt. Nu när den har trätt i kraft tror han ändå att kommunerna har möjlighet att driva miljöarbetet framåt.

- Jag tror att man genom erfarenhetsutbyte kan sprida goda exempel över landet. Min förhoppning är att man ska kunna jobba på ett miljösmart och långsiktigt sätt även framöver, säger Mehmet Kaplan till Ny Teknik.

På vilket sätt?

- Man kan ställa krav som fastighetsägare, många kommuner äger många fastigheter, och det finns flera andra sätt. Man kan jobba genom anbudsförfaranden, arkitekttävlingar och markanvisningstävlingar.

Stopplagen drevs igenom av den förra regeringen för att hindra kommunerna att ställa egna krav, till exempel på energiprestanda, som ökar byggkostnaderna. Men lagen har fått skarp kritik, bland annat från Miljöpartiet, för att den också hindrar kommunerna från att gå före i hållbarhetsarbetet.

I dagsläget är bostadsministern inte beredd att riva upp den nya lagen.

- Jag tycker att just bostadsområdet lämpar sig särskilt illa för hattande fram och tillbaka när det gäller regler och lagar. När lagen har trätt i kraft är det viktigt att den får verkan, man får se hur den påverkar och vilka konsekvenserna den får, säger han.

Rent specifikt, hur tycker du att prestigeprojekt som Norra Djurgårdsstaden i Stockholm ska agera nu?

- Det är väldigt svårt att sia om konsekvenserna av den nya lagen eftersom det inte finns någon rättspraxis som gäller runt detta. Vi får se hur det utvecklas. Det var också delvis därför som vi var skeptiska när lagen behandlades i riksdagen.

För att lagen var otydlig?

- Det var otydligt helt enkelt vilka konsekvenserna skulle bli. Aktörerna, både kommunerna, byggföretagen och i förlängningen medborgarna vill ha raka och tydliga regler för vad som gäller. En sådan här förändring blir nu otydlig med vad det är som gäller, säger han.

Hur känns det att förvalta en lag som du själv är kritisk till?

- Det är varje ny regerings lott att göra det. Det hör till det parlamentariska arbetet. Vår regering har som mål att det ska byggas mer och klimatsmart, sedan får vi se om det i framtiden finns skäl att se över lagen, men det är inte vår prioritering just nu.

Stopplagens omfattning

  • Enligt den nya stopplagen får en kommun inte ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning eller i samband med genomförande av detaljplaner. Det innebär till exempel att en kommun inte får ställa krav på att en byggnad ska ha lägre energianvändning än vad som anges i Boverkets byggregler.
  • Stopplagen gäller vid fastighetsförsäljningsavtal i samband med genomförande av detaljplan, men inte när kommunen bygger i egen regi, vid arrende och tomträtt.
  • Stopplagen gäller inte heller vid försäljning av enstaka tomter när det inte handlar om genomförande av detaljplan. Men på den punkten har lagen fått kritik för att vara otydlig.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer