Mehmet Kaplan: Det behövs hyresrätter för nyanlända

2014-11-11 13:01  
Mehmet Kaplan. Foto: Linda Nohrstedt

Bidrag till upprustning av miljonprogrammet, ökat bostadsbyggande och det nya begreppet qimby var några saker som den nya bostadsministern tog upp vid ett av sina första framträdanden i måndags.

Under hållbarhetskonferensen Building Sustainability i Stockholm höll Sveriges nya bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (Mp) ett anförande och pratade bland annat om regeringens mål att 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020.

- Det behövs framför allt hyresrätter för nyanlända och unga som har svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden, sa ministern.

Regeringen vill också att flerbostadshusen i miljonprogrammet ska moderniseras och har därför avsatt 1,7 miljarder i budgetpropositionen för ett investeringsbidrag för ändamålet.

- Arbetet med att ta fram detta stöd pågår, sa Mehmet Kaplan.

Dessutom har regeringspartierna aviserat att de vill satsa pengar för renoveringar i skolan i syfte att förbättra arbetsmiljön för lärare och elever samtidigt som byggnaderna blir mer energieffektiva.

Mehmet Kaplan talade också om energieffektivt byggande, som han ser som en framtidsfråga.

- Om svenska bolag blir bra på det kan de exportera kunnande till andra länder, sa han och berättade att han redan har tagit emot en delegation från Brasilien som ville titta på Norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad.

- Våra lösningar är efterfrågade. Forskning, utveckling och innovation är viktiga områden för den nya regeringen, sa ministern och påpekade att regeringen behöver samhällsbyggnadssektorns syn på viktiga forskningsområden.

Mehmet Kaplan berörde också det arbete som den förra regeringen drev för att förenkla plan- och bygglagen.

- De senaste åren har många påtalat att lagen inte tillämpas som det är tänkt. Det är en viktig uppgift att få alla att tillämpa ändringarna, sa den nya ministern.

Han nämnde flera av de utredningar som den förra regeringen tillsatte och som den nya regeringen inväntar resultat ifrån, bland annat utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande.

- Det är en viktig fråga för vår regering. Det ska inte uppfattas som att vi glömmer de stora, men de små har känt att de inte får vara med på samma villkor. Det är synd om vi går miste om de små bolagens innovationskraft.

Mehmet Kaplan berörde också problemet med att ungdomar som vill inte kan flytta hemifrån.

- Begreppet mambo är inte längre särskilt lustigt, för det är vad många tvingas göra. I dag är det en realitet.

Han tog även upp problemen som skapas på arbetsmarknaden när företag inte kan rekrytera på grund av bostadsbristen, eller när studenter måste tacka nej till studieplatser på grund av bostadsbrist på studieorten.

- Bostadspolitiken har en avgörande roll för att skapa jobb, inte minst för människor med svagast förankring på arbetsmarknaden; utlandsfödda, ungdomar och människor med funktionsnedsättning. Vi måste se till att skapa förutsättningar för att bygga mer, men det är inget regeringen klarar på egen hand, sa Mehmet Kaplan.

Den förra regeringen kritiserades mycket för sin föreslagna stopplag, som skulle hindra kommuner från att ställa hårdare energikrav på nybyggda bostäder än Boverkets byggregler. På frågan om hur den nya ministern ser på enskilda kommuners rätt att gå före i utvecklingen svarade han:

- Vi räds inte den utvecklingen, tvärtom tror vi att det handlar om en gummibandsprincip, de som drar gör ett hårt arbete. Jag ska göra vad jag kan för att vara en blåslampa i baken på dem som säger att det inte går att bygga på många ställen.

Mehmet Kaplan slog också ett slag för begreppet qimby, quality in my backyard, som en vidareutveckling av rörelserna nimby och yimby.

- Det tror jag det handlar om.

Mehmet Kaplan

Titel: Bostads- och stadsutvecklingsminister

Född: 1971

Kommer från: Turkiet

Bor: I Akalla i Stockholm

Familj: Gift med två barn

Utbildning: Har gått men inte avslutat lantmäteriprogrammet på KTH

Linda Nohrstedt

Mer om: Mehmet Kaplan

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer