Lista: Sex broar som inte stod pall

Olyckan i Ludvika är knappast första gången ett brobygge fått ödesdigra konsekvenser. Här följer fem byggen som gick snett – och något så ovanligt som en färdig bro som rasade.

Ådalsbanan över Älandsfjärden

Två arbetare dog och tre skadades när delar av gjutformen till ett brospann över Älandsfjärden gav vika i maj 2008. Skanska var huvudentreprenör. Bron är 770 meter lång och delen som rasade befann sig 20-25 meter över marken. Olyckan berodde på att träknektarna som skulle hålla gjutformen uppe brast av tyngden av betongen.

Tre av fyra åtalade chefer dömdes i tingsrätten: Chefen på firman som ritat träknektarna och chefen på företaget som tillverkat dem ansågs skyldiga till vållande till annans död och till svår kroppsskada av normalgraden.

En av Skanskas produktionschefer fälldes för samma brott men de bedömdes i stället som grova. Den andra åtalade Skanskachefen hade bara tjänstgjort i tio dagar och friades därför.

I hovrätten friades dock samtliga chefer. Ett viktigt skäl var att olycksorsaken inte kunnat fastställas i detalj.

 

Djurbron över E6 norr om Kungsbacka

Arbetet med en 64 meter lång och 32 meter bred djurbro, en ekodukt, över E6 norr om Kunsgbacka fick avbrytas i januari i år sedan knäckande ljud hörts i samband med gjutning. Ljudet kom från stöttor under bron. Bron rasade inte men delar av den fick rivas. Ingen skadades vid händelsen.

Trafikverket och huvudentreprenören Peab utredde orsaken. Trafikverket konstaterade i sin rapport att underentreprenören inte tagit tillräcklig hänsyn till brons välvda form i beräkningarna, vilket ledde till att stöttorna började ge vika. Efteråt upptäcktes att limträbalkarna i toppen av formställningen hade förskjutits 10-20 centimeter år sidan. Underentreprenören Heab menade dock att den räknat rätt. Trafikverket bedömde i våras att ekodukten ska kunna bli klar enligt plan, i juni 2018.

 

Världens då största betongbåge störtade i Ångermanälven

Den 31 augusti 1939 - dagen före andra världskriget bröt ut - rasade Sandöbron över Ångermanälven. 18 personer omkom när gjutformen för betongspannet störtade. Vid tidpunkten var brons betongbåge den dittills största i världen, och efter olyckan har det spekulerats i att gjutformen av trä inte var kraftig nog. Men den egentliga orsaken till raset har aldig kunnat fastställas.

 

Gångbro störtade i Danmark

I slutet av september 2014 störtade en gångbro över motorvägen mellan Köpenhamn och Helsingör samman. Arbetslaget som arbetade på bron bestod av 26 personer. Av dessa befann sig fyra-fem på bron när den föll samman, men ingen skadades allvarligt. En dansk ingenjör som upptäckt omjämnheter i gjutformen fotograferade bron bara timmar innan raset.

 

Två döda när bro rasade i Trondheim, Norge

Två personer dog och flera skadades när ett brobygge kollapsade i samband med gjutning vid E6 i Trondheim i maj 2013. Konstruktionen föll ner på vägbanan under, där en personbil hamnade under hundratals ton av betong och armering. De avlidna var en byggnadsarbetare och en person i bilen.

Reinertsen var huvudentreprenör och Statens vegvesen, norska trafikverket, byggherre. Reinertsen konstaterade i en rapport att orsaken till olyckan var otillräcklig stagning av den mittersta formställningen. En numer konkursad underentreprenör ansvarade för formställningarna. Vegvesenet hade flera gånger påpekat fel i ställningarna.

Såväl Vegvesenet som Reinertsen fick betala företagsböter på vardera fem miljoner norska kronor vardera efter olyckan. Någon straffrättsligt ansvarig gick dock inte att finna eftersom många olika entreprenörer var inblandade och det inte gick att isolera en enskild orsak.

 

Olyckan på Almöbron

Det är ovanligt att färdigställda broar rasar. Men i Sverige inträffade just en sådan olycka en dimmig natt 1980.
Klockan 01:30 den 18 januari körde bulkfartyget Star Clipper rakt in i brospannet på Almöbron, en av flera broar som förband ön Tjörn med fastlandet. Den kraftiga kollisionen fick stålrörskonstruktioner från bågbron att bryta ihop och kollapsa. Åtta personer omkom när sju bilar störtade ned från brokanten i det iskalla, mörka vattnet.

Kalle Wiklund

Johan Kristensson

Mer om: Broar Olycka

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer