Individuell värmemätning kan omprövas

2013-09-26 14:35  
Fredrik von Malmborg. Foto: Regeringskansliet

Regeringskansliet ska försöka hitta en lösning så att individuell mätning och debitering av värme inte blir ett lagkrav för nybyggda bostäder. Det uppger näringsdepartementets kansliråd.

Ny Teknik har tidigare berättat om energieffektiviseringsdirektivet, som EU har utfärdat för att minska hela Europas energianvändning. I direktivet finns ett krav på individuell mätning och debitering av värme, el och vatten, vilket innebär att energianvändningen ska mätas på lägenhetsnivå och sedan debiteras den boende. Tanken är att den boende ska minska sin energianvändning när han eller hon själv kan påverka sin energinota.

Regeringskansliet har tagit fram ett förslag på hur direktivet kan genomföras i svensk lagstiftning och förslaget har nyligen varit ute på en remissrunda. Men majoriteten av remissinstanserna tycker att lagkrav på individuell mätning och debitering av värme är en dålig idé. De pekar på höga kostnader och att flera svenska erfarenheter talar för att åtgärden inte leder till någon energibesparing.

Inom näringsdepartementet arbetar man nu med att sammanställa remissinstansernas synpunkter och bedöma om förslaget om nya lagar ska omarbetas.

- På punkten om individuell mätning pekar remissvaren i en riktning som kan göra att det finns skäl för att göra en ändring. Men det är samtidigt en fråga om att baxa igenom något som kan accepteras av kommissionen. Det blir en balansgång, säger Fredrik von Malmborg, kansliråd på näringsdepartementet.

Allmännyttans branschorganisation Sabo har anlitat en advokatfirma som gör en annan tolkning av direktivet än ni, gav inte den en lösning?

- Nej, om vi ska hitta en väg fram får vi se om vi kan hitta andra delar som går att tolka på ett sätt så att man lättar upp kraven.

Ska jag se det som ett löfte, att ni arbetar för att vi ska slippa lagkrav på individuell mätning och debitering av värme i nybyggda bostäder?

- Ja, det kan man väl säga. Men sedan vet vi inte om vi kommer fram till något, säger Fredrik von Malmborg.

Regeringskansliet hoppas kunna lämna sitt förslag till lagrådet före årsskiftet. Planen är att de nya lagarna ska träda i kraft senast den 1 juni 2014.

Regeringskansliets förslag

  • Lagförslaget som har gått ut på remiss innebär att individuell mätning och debitering ska införas i alla nybyggda bostäder och i alla ombyggnader som omfattar byggnadens energiförsörjning. I den befintliga bebyggelsen ska individuella mätare installeras om det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer