Här är hetaste valet för Stockholms ringled

2016-06-23 06:00  
Tanken med Östlig förbindelse är att binda ihop Norra och Södra länken. Anledningen till att en bergtunnel inte kan byggas där sänktunneln planeras är att det skulle bli för branta lutningar för att komma ner i berget under vattnet.

Sänktunnel, bergtunnel eller bro – buden är många om hur sista länken i motorvägsringen runt Stockholm ska byggas. Bäst chanser att förverkligas har bergtunneln.

En ringled runt huvudstaden är fortfarande aktuell efter cirka 100 år av diskussioner. I norr, väster och söder finns redan motorvägar färdigbyggda, men den östra delen återstår innan ringen kan slutas. Den delen har tidigare kallats Österleden, men heter nu Östlig förbindelse.

Nätverket Yimby föreslog nyligen att förbindelsen ska byggas i form av en bro i två skilda plan. Tanken är att spårvagn, fotgängare och cyklister får den övre våningen, medan biltrafiken hålls på den nedre nivån. Bron kallas för Österbron och skulle behöva bli 50 meter hög. Yimby anser att den skulle erbjuda en ”ikonisk vy över staden” och föreslår att sidorna förses med solceller så att bron blir självförsörjande på el.

Trafikverket ska nu titta närmare på Yimbys förslag, berättar projektchef Lars Lilja. Annars är det två andra alternativ, en sänktunnel respektive en bergtunnel, som hittills har stått i fokus för Trafikverkets arbete med Östlig förbindelse.

Sänktunnelalternativet skulle innebära intrång i Nationalstadsparken genom tillfälliga schaktarbeten vid Djurgården samt den permanenta placeringen av tunneln i vattnet. Bergtunnelalternativet skulle däremot inte alls påverka Nationalstadsparken.

Alternativet med bergtunnel är ungefär två kilometer längre men ändå cirka 3 miljarder kronor billigare än sänktunnelalternativet, enligt Trafikverkets beräkningar.

– Men sänktunnelalternativet har ett fördelaktigare läge med mindre lutningar, så trafiktekniskt är det bättre, säger Lars Lilja.

Sänktunnlar är ovanliga i Sverige och byggs med en metod som ställer stora krav på precision. Tunnelelement sänks ner under vattenytan, placeras på havsbotten, förbinds med varandra varpå vattnet pumpas ut så att gjutning kan ske invändigt.

Men det är bergtunnelalternativet som kommer att förordas av regeringens Sverigeförhandlare, som arbetar för att få fram medfinansiering från kommunerna Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö.

– Bergtunneln är billigare och kommer inte innebära något intrång i Nationalstadsparken. Vi tror att det är politiskt omöjligt att få gehör för ett alternativ som innebär ett sådant intrång, säger Catharina Håkansson Boman, en av förhandlarna i Sverigeförhandlingen.

Därmed ser det ut som om bergtunnelalternativet har störst chanser att bli förverkligat. Men än är det ingen av kommunerna som har erbjudit sig att medfinansiera projektet. Och flera år av planeringsarbete återstår.

Om drygt två år väntas regeringen, som har sista ordet i frågan, fatta beslut om förbindelsen ska byggas och vilket alternativ som ska väljas. Sedan dröjer det minst till 2031 innan trafiken kan börja rulla.

 

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

Östlig förbindelse – byggstart tidigast 2022

Bergtunnelalternativet bedöms kosta ungefär 18 miljarder kronor och sänktunnelalternativet 21 miljarder.

I sänktunnelalternativet blir själva sänktunneln endast 400 meter lång och läggs på cirka 41 meters djup. Resten av tunnelsträckningen, totalt 6 kilometer, utgörs av bergtunnel.

Bergtunnelalternativet innebär att tunneln byggs på cirka 60 meters djup under Saltsjön. Totalt är tunnelsträckningen 7,8 kilometer lång.

Det är regeringen som fattar beslut om Östlig förbindelse ska byggas och vilket alternativ som väljs. Beslutet kan tidigast tas vid årsskiftet 2018/2019. Själva bygget skulle kunna komma i gång 2022 med trafiköppning 2031.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt