Här är felräkningen som sänkte djurbron

2017-03-15 11:09  

Underentreprenören hade inte tagit tillräcklig hänsyn till brons välvda form i beräkningarna. Det var orsaken till att stöttor vek sig vid gjutningen av den nya djurbron över E6:an, enligt Trafikverket. Men underentreprenören anser sig ha räknat rätt.

Under gjutningen av brons överbyggnad i januari i år hördes plötsligt knäppningar från den underliggande ställningskonstruktionen. Flera stöttor i ställningen vek sig och manskapet uppe på bron lämnade den omedelbart.

Efteråt upptäcktes att limträbalkarna i toppen av formställningen hade förskjutits 10-20 centimeter åt sidan.

Nu har Trafikverket analyserat händelsen och kommit fram till att beräkningarna av formställningen inte tog tillräcklig hänsyn till överbyggnadens välvda form. När den blöta betongen fördelades på överbyggnaden skapades en kraft åt sidan. Och ju brantare brons lutning var, desto större blev sidokraften.

Enligt Trafikverkets rapport gav lutningen på bron upphov till en horisontell last om 15-20 kilonewton. Men ställningen var bara avsedd att klara 11,71 kilonewton per bomlag.

– Vi tror att de hade glömt att bron har flera olika lutningar och i stället tagit ett medelvärde. Det här är ingen normal bro, den har en udda utformning, säger Trafikverkets projektledare Kristina Balot.

Beräkningarna på formställningen var utförda av Peabs underleverantör Heab. Jimmy Hassel, vd på företaget, menar att ställningen var rätt dimensionerad utifrån de underlag som Heab hade fått. Han påpekar att en utredning om vem som är ansvarig för händelsen fortfarande pågår.

Trafikverket, som är beställare av bron, räknar inte med några stora merkostnader på grund av den misslyckade gjutningen men uppger att det ekonomiska efterspelet mellan Peab och Heab hanteras i ett försäkringsärende.

Peab ansvarar för att nya beräkningsunderlag tas fram för formställningen. Dessa ska kontrolleras av en tredjepartsgranskare och därefter stickprovskontrolleras av Trafikverket innan nya gjutningar påbörjas.

Broöverbyggnaden håller nu på att rivas med hjälp av två metoder. En kran lyfter ner delar av balkarna och en hydraulisk hammare knackar sönder överbyggnaden. I april räknar Trafikverket med att återuppbyggnaden kommer igång.

Än så länge bedömer Trafikverket att ekodukten kan bli klar enligt plan, det vill säga i juni 2018.

Ekodukt för djurens skull

Djurbron är en så kallad ekodukt eller faunapassage som mäter 64 meter på längden och 32 meter på bredden. Den byggs över E6:an vid Sandsjöbacka, norr om Kungsbacka.

Ekodukten ska ge små och stora djur möjligheten att ta sig oskadda över motorvägen. I närheten av bron har rödlistade arter som sandödla och hasselmus hittats.

Enligt Trafikverket är det första gången i Sverige som en så kraftig barriär som E6:an öppnas upp för djur genom att bygga en stor ekodukt i efterhand.

Hela projektet, inklusive 1,5 km nya viltstängsel och så kallade viltuthopp, beräknas kosta omkring 80 miljoner kronor.

Linda Nohrstedt

Mer om: Bro Trafikverket

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer