Förlikning kostar Myresjöhus miljonbelopp

2016-08-05 10:05  

Sista punkten har satts för det uppmärksammade målet om de fuktdrabbade putshusen i Svedala. Ombyggnader och ersättning till husägarna kommer att kosta Myresjöhus omkring 15 miljoner kronor.

För flera år sedan upptäckte ägarna till de 32 husen i skånska Svedala höga fuktvärden i sina fasader.

Husen har så kallade enstegstätade putsade fasader, som innebär att puts ligger direkt på isoleringen. Väggarna saknar luftspalt, vilket medför att fukt som kommer in har svårt att torka. Konstruktionen har visat sig vara särskilt känslig för slagregn och lett till fuktskador på flera håll i landet.

För att förmå Myresjöhus att bygga om fasaderna till en tvåstegstätad konstruktion vände sig husägarna i Svedala till domstol. Tvisten har pågått i flera år och nådde allra högsta instans.

Högsta domstolen kom fram till att valet av fasadtypen utgjorde ett fel och att Myresjöhus hade varit vårdslöst som byggde med den. Därmed öppnades möjligheten för husägarna att få ersättning från Myresjöhus, en fråga som gick tillbaka till hovrätten.

En medlare utsågs och i våras nåddes förlikningar med alla husägarna. Ett 15-tal hushåll valde att låta Myresjöhus bygga om fasaderna till en tvåstegstätad konstruktion med luftspalt. De övriga valde en kontantersättning.

Exakt hur stor kontantersättningen blev är oklart. Men enligt Mari Gremlin, jurist på Konsumentverket, kommer det att kosta mellan 300 000 och drygt 500 000 kronor per hus att bygga om fasaderna. Även kontantsumman når upp till den nivån.

– Det viktiga är att det ska täcka kostnaderna för att ta bort en befintlig fasad, ta bort allt som är ruttet och sätta dit en ny fasad, säger hon.

Totalt landar alltså kostnaden för Myresjöhus på mellan 10 och 16 miljoner kronor. Vd:n för bolaget, Joakim Henriksson, vill inte kommentera siffran men säger att bolaget har avsatt tillräckliga medel.

Kostnaden för ombyggnaden varierar från hus till hus eftersom de har olika stora ytor med putsfasader.

– Sedan vet man aldrig förrän man har tagit bort den befintliga fasaden om det finns skador under, så det finns alltid en risk när man väljer ett pengaalternativ att det visar sig finnas mer skador bakom. Det är också svårt att veta vad det kommer att kosta beroende på vilken entreprenör man får tag på, säger Mari Gremlin.

Vad berodde det på att ett 15-tal hushåll ändå nappade på pengaalternativet?

– I några fall hade de tänkt göra andra omfattande arbeten och då var det lämpligare att ta pengaalternativet. Sedan kan man inte bortse från att man kan ha misstankar mot entreprenören när man är missnöjd med ett arbete, säger hon.

När förlikningen väl var träffad kunde hovrätten under sommaren sätta formell punkt för den långdragna processen. Marie Gremlin har följt ärendet och var drivande för att Konsumentverket skulle driva tvisten för husägarnas räkning. I dag är hon glad och lättad.

– Jag är väldigt glad att utgången blev som den blev. Jag var orolig för hur det skulle se ut i landet om det blev ett annat resultat.

Även Myresjöhus vd är glad över förlikningen:

– Det känns väldigt bra att tvisten är löst. Mitt mål var att hitta en gemensam lösning, det var därför jag tog initiativ till att ta in en medlare, säger han.

Tvisten har pågått i åtta år. Joakim Henriksson har varit vd för Myresjöhus i två år.

Var det fel att låta tvisten gå till domstol?

– Det är inte min sak att svara på. Från det att jag tog över och sedan domen föll har jag velat lösa det här så snabbt som möjligt. Det finns ingen vinnare i en sådan här konflikt, säger Joakim Henriksson.

Konstruktionen med enstegstätade fasader finns i tiotusentals hus i landet och har orsakat fukt- och rötskador i stor omfattning. Därför följdes domstolsprocessen med stort intresse från byggbranschen.

Ombyggnaderna i Svedala har redan tagit sin början. Myresjöhus kommer att anlita en underentreprenör för att utföra arbetet.

– Vi köper in proffs men kommer att ha egen ledning på plats för att bevaka det, säger Joakim Henriksson.

Förlikningen

De husägare som har valt att Myresjöhus ska stå för ombyggnaden av fasaderna får även en kontantersättning på 50 000 kronor. Den nya fasaden ska omfattas av en tioårig funktionsgaranti.

I överenskommelsen ingår även en fuktskadeinventering och en besiktningsman som ska inspektera reparationerna i efterhand.

Linda Nohrstedt

Mer om: Putsfasad

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer