Förbifart Stockholm kommer igång igen i Häggvik

2018-01-29 11:32  

Byggbolaget NCC avbröt arbetet på en del av Förbifart Stockholm efter att ha fått undermåliga digitala handlingar. Nu meddelar Trafikverket att problemen är lösta. 

Jätteprojektet Förbifart Stockholm är i full gång i alla delar. Med undantag för NCC:s entreprenad på trafikplatsen i Häggvik.  

NCC har i uppdrag att både projektera och bygga trafikplatsen i Häggvik. Men byggbolaget ansåg att arbetshandlingarna från beställaren Trafikverket var för undermåliga och pausade sina byggarbeten efter årsskiftet. Trafikverket å sin sida tyckte inte att handlingarna hade några brister.  

Efter ett möte i förra veckan meddelar Trafikverkets projektchef Johan Brantmark att parterna nu är överens om hur man ska gå vidare.  

– Vi har pratat ihop oss om kvaliteten i det vi har levererat, vad vi behöver svara på för frågor och vad de behöver göra för att driva vidare projekteringen. Det jobbet börjar i nästa vecka, säger Johan Brantmark. 

När själva byggarbetet kan komma igång igen på trafikplatsen är dock än så länge oklart. På NCC anser projektledningen ännu att det finns detaljer att lösa kring arbetshandlingarna. Ett nytt möte med Trafikverket är inbokat den här veckan.  

Förbifart Stockholm använder 3d-modeller

Förbifart Stockholm ligger långt framme i användningen av tredimensionella digitala modeller. Till exempel har 3D-modeller utgjort kontraktshandlingar i förfrågningsunderlaget. Trafikverkets egen projektledning är också utrustad med läsplattor för att kunna ha med sig modellerna i fält.  

Många följer därför med intresse vad som händer i det digitala arbetet i Förbifart Stockholm. Men Johan Brantmark anser inte att tvisten med NCC handlar om de digitala modellerna, utan snarare om gränsdragningen mellan beställare och entreprenör. 

– Grundfrågan har varit hur långt projekteringen ska drivas av beställaren och vad entreprenören ska göra. 3D-modeller är här för att stanna, det är både jag och NCC överens om, säger han.  

Förutom trafikplatsen i Häggvik pågår byggarbete på alla Förbifartens olika delar. Projektet har sinkats en del av ett tiotal överklaganden av upphandlingsbeslut, men enligt Johan Brantmark befinner sig arbetet i tid och på budget. 

Än så länge har 3 314 meter tunnel sprängts ut av projektets totala 18 000 meter huvudtunnlar. Totalt har 241 663 kubikmeter berg sprängts bort.  

En av projektets utmaningar är logistiken kring sprängstenen. För att minska problem med buller och utsläpp har tre tillfälliga hamnar byggts för att stenkross ska kunna fraktas bort med båt. Tre transportband har monterats för att transportera krosset från tunneldrivningsplatsen till hamnen. Det längsta bandet finns på södra Lovön och mäter 1 700 meter. 

Sedan årsskiftet är arbetet med Förbifart Stockholm mer påtagligt märkbart i Kungens kurva. Sprängningar har inletts, vilket innebär att trafiken på motorvägen stoppas i tio minuter vid varje salva.  

Under 2018 väntas ett kritiskt moment i projektet, när de tre entreprenörerna Subterra, Vianini CMC och LSAB ska driva tunnel under Mälaren. 

– Det är första gången vi gör det någonsin. Vi har gjort förundersökningar och känner oss starka och trygga, men det finns krosszoner och passager med sprickrikt berg som vi ska hantera, säger Johan Brantmark. 

Förbifart Stockholm får Sveriges längsta vägtunnel

E4 Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4:an och E20 väster om Stockholm. 21 kilometer ny väg ska byggas, varav 18 kilometer går i tunnel. Den nya sträckningen går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. 

Projektet tar ungefär tio år att byggas. Trafikstart planeras till 2026. 

Kostnaden beräknas till 34 miljarder i 2018 års penningvärde. 

Tunneln i Förbifart Stockholm kommer att bestå av två parallella tunnelrör och byggs med traditionell borra och sprängteknik.  

Mer än 22 miljoner ton berg kommer att sprängas ut. Ungefär hälften av bergmassorna kommer att transporteras bort med båt från tre tillfälliga hamnar. Resten transporteras med lastbilar. 

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer