Efter byggrasen: Ansvaret ska bli tydligare

2015-01-02 06:00  

Flera uppmärksammade ras har inträffat i byggprojekt med otydlig ansvarsfördelning. Svenska Teknik & Designföretagen har tagit ett initiativ för att förbättra situationen.

Mängder av byggnader rasade under vintrarna 2010 och 2011, vilket fick SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, att tala om systemfelet att det ofta saknas en konstruktör som ansvarar för totalstabiliteten i en byggnad.

- Nu levererar man komponenter i mycket större utsträckning än tidigare. Risken finns att en konstruktör gör takbalkar och en annan väggkonstruktionen, men ingen har hand om helheten när man sätter ihop det, sa Carl-Johan Johansson på SP år 2012.

Behovet av att utse en huvudkonstruktör, med ansvar för helheten, påtalades även av Arbetsmiljöverket efter det uppmärksammade raset vid Hälsans hus i Ystad våren 2012.

Utredarna från Arbetsmiljöverket föreslog ett förtydligande i föreskrifterna så att en huvudkonstruktör måste utses om flera konstruktörer är inblandade i ett och samma projekt. Något sådant krav har ännu inte införts, men diskuteras fortfarande inom verket.

Inom teknikkonsulternas bransch- och arbetsgivarorganisation Svenska Teknik & Designföretagen uppmärksammades att flera konstruktörer mådde dåligt efter raset vid Hälsans hus.

- Konstruktörer har ett stort ansvar, det skapar stress och blir en arbetsmiljöfråga. Det började med Kistaraset, där den som fick klä skott var den unga konstruktören, säger Mikael Hallgren, konstruktör på Tyréns.

Kistaraset inträffade 2008, när Kista Galleria skulle byggas ut. En balk med alltför smalt liv gav vika, vilket ledde till att betongplattor rasade ner och dödade en person.

Efter Ystadraset bildade Svenska Teknik & Designföretagen, STD, en temagrupp för att försöka förbättra säkerheten och arbetet har resulterat i en mall för rollen som huvudkonstruktör.  Där framgår bland annat att en huvudkonstruktör ska ha en helhetsbild av ett byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om till exempel bärförmåga, stadga och beständighet.

Enligt mallen ska huvudkonstruktören också granska inblandade konstruktörers ritningar och beräkningar, samt ha befogenhet att underkänna dessa om de inte håller måttet.

Tanken är att mallen ska förtydliga rollen i de fall där en huvudkonstruktör utses.

- I dagsläget är det ett frivilligt dokument som kan tjäna som underlag för en sådan upphandling, säger Mikael Hallgren, som ingår i temagruppen.

Ska huvudkonstruktören enligt er mall ta ansvar för totalstabiliteten i en byggnad?

- Ja, det är en tanke. Men vi fråntar inte den konstruktör som gör handlingen något ansvar. Huvudkonstruktören ska kontrollera att totalstabilitetsberäkning har gjorts, men den kan ha gjorts av någon annan, säger Mikael Hallgren.

Mikael Hallgren vet inte hur många projekt som har använt sig av den nya mallen, men inom Tyréns känner han till några fall.

- Tyréns har använt mallen som ett underlag för att med beställaren göra upp om hur arbetsfördelningen ska gå till, säger han.

Hur har de tyckt att det har fungerat?

- Jag har fått återkoppling att folk är tacksamma över att mallen över huvud taget finns. Den stärker konstruktörernas i deras diskussion med uppdragsgivare eftersom det är ett branschgemensamt dokument. Annars kan det uppfattas som att vi pratar i egen sak och bara vill komma åt merförsäljning, berättar han.

Mikael Hallgren tror att flera av de brister som har uppdagats i byggprojektet vid Hälsans hus skulle ha undvikits om mallen hade använts vid upphandlingen. Där brast samordningen mellan de olika konstruktionsfirmorna och ledde bland annat till att olika typer av förankringar mellan bjälklag och vägg redovisades från de olika firmorna.

Men den direkta orsaken till raset, att pelare feldimensionerades genom att de kopierades i ritprogrammet och sattes på fel plats, hade sannolikt inte upptäckts med den nya mallen.

Vad hoppas du att mallen ska leda till?

- En ökad säkerhet och att konstruktörerna kan känna sig tryggare efter sina uppdrag och projekt. Att man vet att komponenten man själv har konstruerat funkar tillsammans med resten, säger Mikael Hallgren.

Borde det inte vara ett lagkrav med en huvudkonstruktör i komplicerade projekt?

- Det är en fråga för Boverket. Vi har rekommenderat att de skriver in det i sin föreskrift och jag uppfattade det som att de skulle beakta det i sitt arbete, säger Mikael Hallgren.

Linda Nohrstedt

Mer om: Byggras

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer