Därför rasade arenans tak in

2013-05-20 15:01  
Snöväder över nya trehundramiljonersbygget Arena Vänersborg. Taket rasade natten delvis in och det bildades ett cirka hundra kvadratmeter stort hål i taket. Foto: Adam Ihse /Scanpix

Taket på Arena Vänersborg underdimensionerades. Men tingsrätten anser att snön var den främsta orsaken till att cirka 100 kvadratmeter rasade in i februari 2010.

Raset vid Arena Vänersborg var ett av de mer spektakulära takrasen som inträffade under vintern 2010. Hallen hade invigts några månader tidigare, men tack vare att taket gav vika under natten kom ingen människa till skada.

Vänersborgs kommun har begärt ersättning för skadan från Länsförsäkringar, eftersom man hade tecknat en kommunförsäkring som skulle omfatta skada på grund av snötryck. Länsförsäkringar ville emellertid inte betala för skadan eftersom man ansåg att den hade orsakats av ett konstruktionsfel, som utgjorde ett undantag i försäkringsavtalet.

Saken ledde till en domstolstvist och i fredags meddelade tingsrätten sin dom. Den innebär att Länsförsäkringar måste ersätta kommunen med 3,5 miljoner kronor plus rättegångskostnader.

Trots att båda parter är överens om att den bärande takplåten har varit underdimensionerad med cirka tio procent anser tingsrätten inte att Länsförsäkringar har lyckats visa att ett konstruktionsfel förelåg. Det beror på att underdimensioneringen inte ensamt bedöms ha orsakat raset.

Konsultbolaget Cowi, som har utrett rasorsaken på uppdrag av Länsförsäkringar, har i sin rapport uppgett att raset troligen orsakades av kombinationen av stor snölast, underdimensionerat tak och en för låg formfaktor i beräkningen av snölasten. Men under rättegången vittnade Cowis konsult Alf Karlsson att endast snölasten var en tillräcklig orsak till skadan.

Även KTH-professorn Håkan Sundquist har kommit fram till att underdimensioneringen av taket inte enskilt kan förklara skadan.

Han har dock stora invändningar mot konstruktionen av taket, som han menar inte var rätt med hänsyn till takets form. Arenan är byggt med ett bågformat tak men har tillbyggnader på långsidorna, vilket påverkar hur vinden blåser och snön lägger sig på taket.

Hur dimensioneringen ska göras för sådana byggnadsverk saknas det instruktioner för i Boverkets publikation Snö och vindlast, BSV 97, som gällde vid tiden när Arena Vänersborg projekterades.

Därför menar Håkan Sundquist att man noggrant borde ha utrett vilka formfaktorer man borde ha använt vid dimensioneringen av Arena Vänersborg. "För en sådan här stor och viktig konstruktion borde man ha utrett eller till och med ha utfört laboratorieundersökningar för att ta reda på hur stora formfaktorer man borde ha räknat med i detta fall", skriver Håkan Sundquist i sin rapport.

Men tingsrätten anser inte att tillbyggnaderna har påverkat skadan och dömer Länsförsäkringar att betala kommunen.

Länsförsäkringar har ännu inte bestämt sig för om domen ska överklagas eller inte.

-Den närmaste veckan ska vi gå igenom och göra en analys av domen, säger Länsförsäkringars chefsjurist Rolf Sjöberg.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer