Därför går konstruktören fri från ansvar

2012-05-04 14:10  

En konstruktör och två montageledare frias från ansvar för dödsolyckan vid häktesbygget i Helsingborg 2010. Men åklagaren har redan bestämt sig för att överklaga domen.

En 22-årig byggnadsarbetare fick ett 2,6 ton tungt väggelement över sig och omkom. Arbetsmiljöinspektören som utredde olyckan konstaterade att den berodde på en uppenbar konstruktionsmiss.

Arbetsmiljöinspektören som utredde olyckan konstaterade att den berodde på en uppenbar konstruktionsmiss. Betongelementet saknade helt förankringar i stommen.

Väggelementet saknade dubb och bjälklaget ovanför saknade urtagningar för dubb. Även ritningarna för bjälklaget och väggelementet saknade markeringar för dubb och urtag för dubb.

Peab var totalentreprenör på bygget, men anlitade Strängbetong för att konstruera, leverera och montera stommar och fasader. Strängbetong i sin tur anlitade OM Design för uppdraget som handläggande konstruktör. Helsingborgs tingsrätt bedömer därmed att konstruktören har fungerat som en anställd på Strängbetong.

I början av projektet granskade konstruktören alla elementritningar. Men efter hand inskränkte han granskningen på grund av tidspress till att bara omfatta armering, och i övrigt göra stickprovskontroller. Inskränkningen var dock sanktionerad av den regionala konstruktionschefen på Strängbetong.

Konstruktören granskade ritningen till den aktuella väggen och gjorde också ändringar i armeringen. Men tingsrätten anser att det inte är säkert om konstruktören medvetet har godkänt ritningen som bygghandling.

Domstolen anser att det finns omständigheter som talar för att konstruktören har varit oaktsam, men i så fall var oaktsamheten inte så allvarlig att han kan fällas för brott. Därför ogillas åtalet mot honom.

Under rättegången vittnade en montör om att han hade påpekat för montageledarna att väggelementet stod fritt, men det förnekades av montageledarna. Med tanke på att många andra, mindre viktiga fel hade tagits på allvar tycker tingsrätten att det vore märkligt om montageledarna inte hade agerat på informationen från montören. Domstolen konstaterar att montageledarna har följt Strängbetongs rutiner och ogillar åtalet mot dem.

Åklagaren hade också begärt att OM Design och Strängbetong skulle betala två miljoner kronor vardera i företagsbot, men tingsrätten ogillar åtalet även i den delen. Eftersom montageledarna friades kan inte Strängbetong få företagsbot när det gäller montagearbetet.

När det gäller konstruktionsarbetet anser tingsrätten visserligen att Strängbetongs rutiner för egenkontroll av ritningar har brister. Men eftersom åklagaren bara hade åtalat konstruktören för brott i konstruktionskedjan anser domstolen att den inte kan pröva om någon annan har begått brott på konstruktionssidan inom Strängbetong.

Även OM Design slipper företagsbot eftersom åtalet mot konstruktören ogillades.

Åklagare Lars Magnusson anser att tingsrätten ställer för höga krav på graden av oaktsamhet för att fälla de åtalade för brott och ska överklaga domen. Han menar också att företag kan dömas till företagsbot utan att personerna fälls för brott.

– Själva vitsen med företagsbot är att jag inte behöver peka ut vem på företaget som har varit oaktsam, säger han.

Fler konstruktörer har åtalats

Att konstruktörer ställs till svars för arbetsplatsolyckor är relativt nytt. 2010 fälldes en konstruktör för arbetsmiljöbrott efter olyckan vid utbyggnaden av Kista Galleria, som orsakades av att en balk var felkonstruerad.

Även efter raset vid brobygget över Älandsfjärden fälldes en konstruktör för arbetsmiljöbrott. I det fallet var gjutformen underdimensionerad. Målet har överklagats till hovrätten.

Linda Nohrstedt

Mer om: Säkerhet Olycka

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer