"Dags att byggbranschen rättar sig efter domarna"

2012-03-29 07:30  

Nu har de enstegstätade problemfasaderna nått hovrätten. En familj med fuktskador i sin villa tilldömdes ett prisavdrag på en halv miljon kronor.

Familjen köpte en villa med enstegstätade putsfasader i Helsingborg år 2006. Huset hade uppförts av säljarna sju år tidigare.

Under 2008 uppmärksammade köparna i media att den enstegstätade fasadkonstruktionen har svagheter. De lät en besiktningsman inspektera huset och flera brister upptäcktes.

Vid fuktmätningar i flera punkter i väggarna uppmättes höga värden, i ett par fall fuktkvoter på 50 och 100 procent. När fasaden öppnades konstaterades att det fanns mögel på träregelstommen och rötskador på kryssfanerskivor.

Familjen rev fasaderna och byggde upp dem igen med en luftspalt. Kostnaden, 507 000 kronor, ska de nu få av säljarna i form av nedsättning av köpeskillingen, enligt en dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Domstolen konstaterar att fasaden har brustit i fuktsäkerhet och anser att köparna borde ha kunnat förvänta sig en fungerande fasad, särskilt med tanke på att huset var relativt nybyggt.

Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund, tycker att domen är intressant eftersom det är den första som rör försäljning av ett enstegstätat hus från en privatperson till en annan. Därmed kommer domen att ha betydelse för andra husägare i liknande situation.

-Rent principiellt kommer man att åberopa den här domen, säger Ulf Stenberg.

I och med domen från hovrätten har nu tre domslut som rör enstegstätade fasader gått konsumenternas väg. Eksjö tingsrätt har tidigare dömt ut fasadkonstruktionen och Helsingborgs tingsrätt har avgjort ett mål till förmån för husköpare i Råå.

-Detta är tredje domen på mindre än ett år som fastslår att det inte är okej att sälja hus med enstegstätad fasad till småhusköpare och det är därför dags för byggbranschen att börja rätta sig efter domarna, säger Ulf Stenberg.

Ny Teknik har tidigare berättat att Villaägarna kräver att regeringen agerar. Förbundet vill att byggfelsförsäkringen ska reformeras så att den även täcker så kallade utvecklingsfel, att rot-avdrag på upp till 500 000 kronor ska införas för reparation av enstegstätad fasad, samt att en byggfelsfond inrättas där konsumenter kan göra upp i godo.

-Bostadsminister Stefan Attefall tycker att det inte byggs tillräckligt i Sverige. Men vem kan tro att det ska byggas fler småhus när många konsumenter med rätta uppfattar byggbolag och byggfelsförsäkringsbolag som allt annat än seriösa, frågar sig Ulf Stenberg.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer