Bron ska belastas till brott

2013-09-10 13:33  

Klarar gamla stålbroar mer last än vad de har dimensionerats för? Ett belastningstest på torsdag väntas ge en fingervisning om svaret.

Den gamla stålbron över Åbyälven i Norrbotten togs ur drift 2012. Nu står den i stället uppallad på betongfundament söder om Åby älv.

På torsdag ska stora domkrafter dra brons mittparti neråt med hjälp av vajrar förankrade i berget.

- Sedan drar de tills bron går till brott. Och frågan är vilket brott vi kommer att få. De modeller vi har står och tvekar lite grann. Vi tror att vi kommer att få ett instabilitetsbrott av fackverket, men det är en gammal bro så det kan finnas dolda skador som gör att bron går sönder på något annat ställe, berättar Anders Carolin, broexpert på Trafikverket.

Testet ingår i ett större forskningsprojekt om effektivare banförvaltning. Förhoppningen är att torsdagens test ska leda till att högre laster kan tillåtas på befintliga broar, samt att de befintliga broarna får en längre livslängd.

- Vi är ganska säkra på att det finns en överkapacitet. När vi bygger broar i dag är vi bra mer nära sanningen jämfört med när de här broarna byggdes för 50-100 år sedan. Det är de osäkerheterna som vi i dag vill lära oss mer om och som vi i viss mån ifrågasätter, säger Anders Carolin.

Det finns ytterligare fyra broar som är identiska med den som testas på torsdag. En av dem finns norr om Kiruna och ingår i Malmbanan. Den är dimensionerad för 25 tons axellaster men LKAB vill belasta den med 32,5 ton.

- Det hoppas vi få stöd för med de här försöken, säger Anders Carolin.

Om forskningsprojektet faller ut som förväntat skulle stora pengar kunna sparas. Enligt Trafikverkets beräkningar skulle en tio år längre livslängd på alla svenska järnvägsbroar innebära en besparing om 200 miljoner kronor varje år.

Inom projektet ska man även utvärdera nya mätmetoder för att bedöma tillståndet på befintliga broar. Dels har man använt accelerometrar, som mäter accelerationer i material som sätts i svängning, för att kunna avgöra om mätmetoden är lämplig för att upptäcka sprickor. Dels har fotogrammetri provats för att mäta töjning i ett material.

Gamla bron över Åbyälven

  • Fackverksbro med tvärbalkar och sekundära långbalkar
  • Byggår: 1957
  • Dimensionerad för: 25 tons axellast
  • Spännvidd: 33 meter
  • Stålvikt: 92 ton
  • Tagen ur drift: 2012

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt