Boverket: Kravet på kontroll ska förtydligas

2014-03-21 13:38  
Mikael Karanikas

Byggnadsdelen i tre våningar i Hälsans hus i Ystad rasade på grund av underdimensionerade pelare. Nu uppger Boverket att kraven på dimensioneringskontroll i byggbranschen ska förtydligas.

Raset vid Hälsans hus i Ystad i maj 2012 fick stor uppmärksamhet i byggbranschen. Det inträffade under natten och orsakade därför inga dödsfall eller personskador, men bara några timmar tidigare eller senare hade ett 40-tal byggnadsarbetare kunnat dödas.

Statens haverikommission, som aldrig tidigare har ägnat sig åt husras, har gjort en utredning av händelsen för att se om det går att förbättra säkerheten i byggbranschen.  Både deras utredning och den som gjordes av Danewids ingenjörsbyrå på uppdrag av totalentreprenören Peab visar att orsaken till raset var underdimensionerade stålpelare.

Av misstag fick pelarna samma dimension som pelare i den lägre byggnadsdelen och klarade därför inte den större lasten i trevåningsdelen. Enligt Haverikommissionen uppstod felet när pelarna från den lägre byggnadsdelen kopierades i det datorstödda ritprogrammet.

Enligt bygghandlingarna i projektet hade egenkontroll utförts på ritningen. Men det betvivlar både Danewids ingenjörsbyrå och Haverikommissionen.

Även när det gäller de många takrasen som inträffade vintertid för några år sedan har Sveriges tekniska forskningsinstitut tidigare konstaterat att dimensioneringskontrollen inte har utförts i flera fall.

Haverikommissionen publicerade sin rapport om Ystadraset i december förra året och presenterade då flera åtgärder som Boverket rekommenderades att vidta.  Det handlade om att tydliggöra betydelsen av dimensioneringskontroll vid upprättande av kontrollplaner, att ställa uttryckliga krav på att dimensioneringskontroll ska utföras av någon som inte har deltagit i dimensioneringsarbetet och att systematisk följa upp ras och allvarliga skador i byggbranschen.

Nu har Boverket svarat Haverikommissionen och uppger i de flesta fall att arbete pågår. Till exempel har regeringen nyligen gett Boverket i uppdrag att utreda hur en expertgrupp för byggskador skulle kunna se ut. En sådan skulle kunna ägna sig åt att systematiskt följa upp ras och andra allvarliga skador.

Boverkets svar är relativt vaga, men när det gäller att förtydliga betydelsen av dimensioneringskontroll är myndigheten konkret. Arbete pågår redan med att se över systemet med kontrollplaner och nu ska myndigheten överväga om nya regler behövs. Exakt vad som kan komma att regleras kan Boverket inte säga i dagsläget, men skriver i alla fall att kravet på kontroller på något sätt kommer att förtydligas.

När det gäller att utfärda krav på att dimensioneringskontroll ska utföras av någon annan än den som har upprättat handlingarna är Boverket svalt positiv. Men att hindra en person som har deltagit i någon annan del av projektet från att utföra kontroll tycker Boverket är att gå för långt.

Den enda av Haverikommissionens rekommendationer som Boverket inte tycker är möjlig att genomföra är den som handlar om att se till att handlingar som upprättas inom byggprojekt ska sparas. Det regleras inte genom plan- och bygglagstiftningen, påpekar Boverket.

Haverikommissionen ska nu ta ställning till om Boverket har lyssnat tillräckligt på rekommendationerna.

– Jag har skummat igenom svaret som hastigast. Man kan se att det pågår ett arbete inom Boverket när det gäller samtliga rekommendationer. Det enda som de inte bedömer är genomförbart är bevarandet av handlingarna, det får vi titta närmare på, säger Mikael Karanikas, ordförande i Haverikommissionens utredning om Ystadraset.

Linda Nohrstedt

Mer om: Byggolycka

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer