Boverket: Individuell mätning inte lönsamt

2015-09-30 15:52  

Riksdagen har stiftat en lag som innebär att individuella mätare för värme, kyla och varmvatten ska installeras när det är kostnadseffektivt. Men enligt Boverket är det inte lönsamt. Varken för nya eller befintliga bostäder.

Tanken med individuell mätning och debitering, så kallad IMD, är att hyresgäster ska förmås att dra ner på värme och varmvattenanvändning om de blir debiterade för hur mycket de gör av med.

Men i flera fall har energibesparingarna uteblivit, vilket har lett till att IMD har kritiserats från flera håll, bland annat från allmännyttans branschorganisation Sabo.

Den lag om energimätning som klubbades av riksdagen förra året innehöll därför tillägget att energimätare ska installeras om det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. Boverket fick i uppdrag att utreda när så kan vara fallet.

I en första rapport hösten 2014 kom Boverket fram till att det inte är lönsamt med individuell mätning och debitering i nya byggnader. Ett sådant krav skulle tvinga fram olönsamma investeringar för de flesta byggherrar eller fastighetsägare som bygger nytt eller bygger om, konstaterade verket.

Nu har Boverket även utrett när individuell mätning och debitering kan vara kostnadseffektivt i befintlig bebyggelse. Den här gången har man särskilt fokuserat på mätning med radiatormätare och komfortmätning, till skillnad från den första rapporten, som tittade på mätning med värmemätare (se faktaruta).

Men även den här gången kommer Boverket fram till att individuell mätning och debitering generellt sett inte är kostnadseffektivt. Dessutom tycker Boverket att det verkar riskfyllt att investera i sådana mätsystem.

Rapporten har lämnats till regeringen och ska inom kort skickas på remiss.

Lagen om energimätning ter sig meningslös nu när Boverket har kommit fram till att individuell mätning inte är kostnadseffektivt, håller du med?

- Vi får se vilken bedömning regeringen gör när man får in remissvaren, om man delar Boverkets uppfattning eller ser att det kan finnas vissa situationer där det skulle kunna vara kostnadseffektivt, säger Fredrik von Malmborg, kansliråd på miljö- och energidepartementet.

Läs Boverkets rapport här.

Metoder för individuell mätning

  • Det finns tre olika metoder för att mäta och debitera värme på lägenhetsnivå: värmemängdsmätning, radiatormätning och komfortmätning.
  • Vid värmemängdsmätning och radiatormätning mäts den värme som tillförs varje lägenhet. Mätare installeras på ingående värmestammar till varje lägenhet vid värmemängdsmätning och vid varje element i hela byggnaden vid radiatormätning.
  • Komfortmätning innebär att inomhustemperaturen mäts med hjälp av temperaturgivare som installeras på olika platser i lägenheten och som skickar mätdata till en insamlingsenhet.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer