Bolagen som ska göra verklighet av nya Slussen klara

2013-08-15 09:47  

Sju bolag har tilldelats uppdraget att projektera land- och vattenarbeten vid nya Slussen.

Det är företagen Tyréns, ELU-konsult, Helenius, Rejlers, Tikab, Structor och White som har vunnit uppdraget att ta fram bygghandlingar och förfrågningsunderlag för Slussenprojektets delområden land och vatten. Uppdragen beräknas vara värda totalt 150 miljoner kronor.

Tidigare har projekteringsuppdraget för delområde berg, som handlar om bygget av bussterminalen i Katarinaberget, tilldelats konsultbolaget WSP.

Men ännu har inte detaljplanen för Slussen godkänts. Den underkändes av Mark- och miljödomstolen i december på grund av de fyra hus som planeras framför Glashuset. Stockholm stad överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen som väntas komma med sin dom i september.

– Vi försöker utnyttja den tid som finns. Det är ett ganska vanligt förfarande i de här stora projekten. Vi gör inga arbeten som strider mot kommande prövningar, utan det som görs är planerings- och projekteringsarbeten, säger Andreas Burghauser, Stockholms stads projektchef för ombyggnaden.

Så det värsta som kan hända om detaljplanen underkänns av domstolen är att delar av projekteringen måste göras om?

– Ja, en del arbete kommer att vara förgäves om man skulle få för sig att göra något annat. Men uppdraget vi har är att genomföra den detaljplan som är beslutad av Stockholms stad och det försöker vi göra på bästa sätt, säger Andreas Burghauser.

Byggstarten planeras till 2014, men då krävs att de tillstånd som återstår, dels detaljplanen för Slussen, men även detaljplanen för bussterminalen och miljödomen för vattenverksamheten, blir klara under hösten. Förutom projekteringsarbeten pågår nu geotekniska undersökningar och omläggningar av ledningar.

Anledningen till att Slussen ska byggas om är att anläggningen är sliten och sjunker. På vissa ställen har grundläggningen sjunkit hela 25 centimeter. Enligt Stockholms stad beror problemen på att betongen bryts ner och på att grundläggningen misslyckades när Slussen byggdes på 1930-talet.

Samtidigt ska ombyggnaden leda till att översvämningsrisken i Stockholm och Mälardalen minskas. I projektet har man räknat med att havsnivån kommer att stiga med en halv meter i Stockholmsområdet under anläggningens beräknade livslängd på 100 år.

Vid Slussen kommer kapaciteten att tappa ut vatten från Mälaren att öka från 300 till 1 400 kubikmeter per sekund efter ombyggnaden. Därmed beräknas den totala tappningskapaciteten från Mälaren, inräknat tappningen vid Norrström, Södertälje och Hammarbyslussen, att öka med drygt det dubbla.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL