Advokat: Det känns mycket bra med beslutet om enstegstätade fasader

2015-03-19 09:22  

Husägarnas advokat, Nils Petersen, ser Högsta domstolens beslut som ett positivt steg. Domen innebär att det var fel av Myresjöhus att välja enstegstätade fasader på husen i Svedala. Men ännu är frågan inte slutgiltigt avgjord.

- Det är glädjande. Det känns mycket bra, säger Nils Petersen om torsdagens dom från Högsta domstolen.

Tvisten handlar om 32 hus i Svedala som har byggts med så kallade enstegstätade, putsade fasader, en konstruktionsmetod som saknar luftspalt och innebär att puts läggs direkt på isolering.

Höga fuktvärden har uppmätts i väggarna på husen och husägarna har därför vänt sig till domstol för att tvinga byggbolaget Myresjöhus att bygga om fasaderna till en tvåstegstätad variant med luftspalt, eller betala för en sådan ombyggnad.

Högsta domstolen anser att fel föreligger i entreprenaden genom att Myresjöhus har använt konstruktionsmetoden med putsad, enstegstätad fasad.

Men saken är dock inte fullständigt avgjord än. Frågan om Myresjöhus måste bekostaen ombyggnad av fasaderna ska prövas i ett senare skede.

- Domen är inget avslut på tvisten, men ett positivt steg för fastighetsägarna. Hade domstolen inte konstaterat ett fel i entreprenaden hade vi definitivt inte fått något, säger Nils Petersen.

I ett senare skede ska Högsta domstolen pröva frågan om Myresjöhus har ansvar för fel efter garantitidens utgång. För att sådant ansvar ska föreligga måste felen har uppstått genom att entreprenören har varit vårdslös.

Om valet av konstruktionsmetod utgör ett fel i en entreprenad, hur kan det då inte vara vårdslöst?

- Det är en bra fråga, men den prövningen återstår. Jag anser att om man bygger med en metod som uppenbarligen avviker från det som har varit avtalat så har man varit vårdslös, säger Nils Petersen.

Avtalet mellan husägarna och Myresjöhus handlade om en totalentreprenad av ett inflyttningsklart småhus. Men någon information om vilken funktion väggarna skulle uppfylla fanns inte. Högsta domstolen konstaterar i domen att då ska väggarna vara lämpliga för sitt ändamål, annars svarar de inte mot beställarens befogade förväntningar.

Hur ser du på chanserna för husägarna i nästa del av målet?

- Vi är förhoppningsfulla att vi kommer att få rätt även i den delen. Men anledningen att målet har hamnat i Högsta domstolen är att det inte finns några glasklara svar. Vi har hela tiden trott på att det enda rimliga är att entreprenören får stå för bristerna när det gäller val av konstruktion, säger Nils Petersen.

Vad säger husägarna om domen?

- De jag har pratat med är glada över att domen gick åt rätt håll. Men det finns en besvikelse över att man inte är färdig än, att det kommer att ta ytterligare tid, säger Nils Petersen.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer