250 kilo ftalater läckte från golv

2013-03-19 12:52  
Tomas Holmgren. Foto: Umeå universitet

Vinylgolv är ett av de mest populära inomhusgolven i Sverige. Men de kan innehålla hormonstörande ftalater. Enligt en ny studie läckte Sveriges alla vinylgolv 250 kilo ftalater förra året.

Tomas Holmgren vid Umeå universitet har nyligen disputerat på en avhandling om kemikalieläckage från olika produkter och material. Han har mätt hur mycket olika vinylgolv släpper ut av två mjukgörare, DINP (diisononyl-ftalat) och DINCH (diisononyl-cyklohexan-dikarboxylat) som används för att göra golvmaterialet mjukt och böjligt.

DINP är ett ämne som tillhör gruppen ftalater. Ämnet har förbjudits i leksaker som barn kan stoppa i munnen eftersom det har en molekylär struktur som är lik ftalaten DEHP, som kan skada fortplantningsförmågan.

Tomas Holmgren upptäckte att vinylgolven läckte ungefär lika mycket av DINP och DINCH oavsett om golven var gamla eller nya. Men ytbehandling av golven påverkade utsläppen. En extra ytbehandling med polyuretanlack gav mindre kemikalieläckage.

Syftet med avhandlingen var att ta fram en beräkningsmodell för att bedöma hur mycket kemikalier som totalt sett släpps ut från olika varor. För vinylgolven kom Tomas Holmgren fram till att de läckte ut 250 kilo ftalater förra året. Det tycker Åke Bergman, professor vid Stockholms universitet, är en stor mängd.

-Jag tycker att det är en stor mängd för något som man i praktiken anser inte ska ge ifrån sig någonting. Material som vi har i konstruktioner ska inte ge ifrån sig något, för om vi bygger in miljögifter kommer de att hamna i dammet inomhus, säger Åke Bergman.

Ftalater är inte bara vanliga i golv utan finns i många andra produkter också, till exempel i vinylhandskar som används i vården och PVC-tryck på tröjor. Det märkte Tomas Holmgren i sitt forskningsarbete.

-Ftalater finns nästan överallt, så det var svårt att få blankproverna rena, säger Tomas Holmgren.

Nu har dock några svenska tillverkare gått över till ftalatfria vinylgolv.

-Det finns andra typer av mjukgörare som vi har lättare att bryta ner i kroppen, säger Tomas Holmgren.

I avhandlingen har även ingått studier av hur mycket trifenylfosfat som olika tv-skärmar läcker ut, samt utsläpp av tributylfosfat och triisobutylfosfat från betongkonstruktioner.

Tomas Holmgrens studie ingår i forskningsprojektet Chemitecs som syftar till att ta reda på om utsläpp från konsumentprodukter och vardagsmaterial kan få konsekvenser för människors och djurs hälsa och miljö.

Kemikalier bakom flera folksjukdomar

I februari presenterades WHO en sammanfattning av kunskapsläget om hormonstörande kemikalier. Arbetet har letts av Åke Bergman vid Stockholms universitet.

Rapporten visar en koppling mellan hormonstörande kemikalier och flera folksjukdomar, bland annat bröstcancer, prostatacancer, testikelcancer, sköldkörtelcancer, fetma, diabetes, försämrad spermakvalitet, genitala missbildningar hos unga pojkar, låg födelsevikt och för tidig bröstutveckling hos flickor.

Hittills har flera hundra hormonstörande kemikalier identifierats. Några av de mest kända är PCB, ftalater och bromerade flamskyddsmedel.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer