Bygg

”Vår lösning är bättre och billigare än Västlänken”

Gunnar Anjou
Gunnar Anjou
Förslaget Gårdalänken (i blått) innebär att centralstationen i Göteborg flyttas till Gårda och den nya järnvägen ges en rakare dragning än i Västlänken (i rosa).
Förslaget Gårdalänken (i blått) innebär att centralstationen i Göteborg flyttas till Gårda och den nya järnvägen ges en rakare dragning än i Västlänken (i rosa).

Som ett alternativ till pendeltågstunneln Västlänken i Göteborg har några privatpersoner lanserat förslaget Gårdalänken, som de menar är både billigare och bättre.

Publicerad

(Uppdaterad)

Initiativet växte fram efter en debattartikel av arkitekten Gunnar Anjou i Göteborgs-Posten för ungefär 1,5 år sedan.

- Jag har jobbat en del med övergripande planering och tyckte att Västlänken var så vansinnigt dumt. Det är så liten nytta till enorma kostnader, utan att man löser frågan om en bra genomfartsstation eftersom bara lokaltågen ska gå där, säger han.

Västlänken omfattar åtta kilometer dubbelspårig järnväg för pendeltåg, varav sex kilometer läggs i tunnel, och tre nya stationer. Den planeras att gå i en krök under centrala Göteborg.

Gunnar Anjou skissade i stället på en alternativ tunneldragning, där spåren går rakare så att den nya järnvägssträckan blir kortare.

Så småningom anslöt sig flera personer och Gårdagruppen bildades. I dag består gruppen av ett tiotal personer, bland annat stadsplanerare, tekniker, trafikplanerare och andra specialister.

Deras förslag kallas Gårdalänken och innefattar en flytt av centralstationen till Gårda. Stationen blir en genomgångsstation, vilket är lämpligare för höghastighetståg, i stället för dagens så kallade säckstation.

-Du får en totalstation som klarar alla trafikslag. Göteborg behöver en genomfartsstation, det var det man tänkte med Västlänken, men den löser bara situationen för pendeltågen och inte för den andra trafiken, säger Gunnar Anjou.

Gruppen räknar med att Gårdalänken skulle vara både billigare och snabbare att bygga än Västlänken. Det beror på att Gårdalänken är kortare och bara går genom berg.

- Det är problem att bygga i Göteborgslera, man får ofta problem i övergången mellan lera och berg. Det är svårt och jobbigt och dyrt som tusan, och jag tror att de har 11 sådana övergångar i Västlänken, säger Gunnar Anjou.

Gårdagruppen räknar med att Gårdalänken skulle kosta ungefär 16 miljarder att bygga, inklusive planskild korsning i Olskroken, vilket jämförs med 27 miljarder för Västlänken och den planskilda korsningen i dagens penningvärde.

Samtidigt utgår Gunnar Anjou från att Gårdalänken skulle få färre problem med överklaganden än Västlänken.

- Självklart är det så. Vårt alternativ går i berg så vi berör inte fastighetsägare ovanpå mark. I Västlänken ska man gräva upp jättestora diken och många har synpunkter på det, säger han.

Gårdagruppen bedömer därför att deras alternativ skulle kunna vara färdigbyggd år 2026, det vill säga samma år som Trafikverket planerar att Västlänken ska vara klar.

Hittills har Gårdagruppen inte mötts av så stort intresse bland lokala och regionala politiker, tycker Gunnar Anjou, men han är mer hoppfull efter folkomröstningen där göteborgarna sa nej till fortsatt trängselskatt. Pengarna från skatten var tänkt att delfinansiera bygget av det västsvenska paketet, där bland annat Västlänken ingår.

Gårdagruppen uppmanade folk före omröstningen att säga nej till trängselskatten för att protestera mot själva projektet Västlänken. Så röstade även Gunnar Anjou, trots att han inte är emot trängselskatt som princip.

- Det är enda sättet att få upp missnöjet med Västlänken på bordet, säger han.

Nu tycker Gunnar Anjou att politikerna ska anlita ett opinionsundersökningsföretag för att ta reda på varför de som röstade nej till trängselskatten gjorde det.

- Man kommer säkerligen att finna att en stor majoritet röstade nej till Västlänken. Om man gjorde detta skulle politikerna kanske få råg i ryggen för att genomdriva trängselskatten men inte köra Västlänken, säger han.

Gårdagruppen vill att kommunala eller regionala medel ska användas för att göra en förstudie av Gårdalänken, så att dess för- respektive nackdelar jämfört med Västlänken kan belysas innan man bestämmer sig för att gå vidare med Västlänken eller inte.

Gårdagruppen har dock mött motstånd i form av nätverket Ja till trängselskatt, som menar att Gårdalänken skulle bli betydligt dyrare än Gårdagruppens beräkningar och att en omstart av byggprojektet skulle leda till avsevärda förseningar.