Bygg

Experten: Så blir staden smart

I en framtida smart stad finns inte privatbilismen, och det möjliggör helt andra stadsplaner. Det menar Alexander Ståhle, som har doktorerat i stadsbyggnad vid Arkitekturskolan KTH i Stockholm, är vd för företaget Spacescape och medlem i regeringens framtidsgrupp för smarta städer. Foto: Jörgen Appelgren
I en framtida smart stad finns inte privatbilismen, och det möjliggör helt andra stadsplaner. Det menar Alexander Ståhle, som har doktorerat i stadsbyggnad vid Arkitekturskolan KTH i Stockholm, är vd för företaget Spacescape och medlem i regeringens framtidsgrupp för smarta städer. Foto: Jörgen Appelgren

Drönare som flyger ut medicin och robotar som kör väskor till flygplatsen. Ny teknik gör den smarta staden möjlig.

Publicerad

Billigare, bättre och bekvämare. Våra städer blir riktigt smarta först när den digitala tekniken gör det lättare för vanligt folk att få ihop sina livspussel. En stor del av detta kommer att vara verklighet inom 30–40 år, säger Alexander Ståhle, vd för Spacescape och medlem i regeringens framtidsgrupp för smarta städer.

– Drönare och självkörande taxibilar gör det möjligt att slippa äga bil i staden. Och de få bilar som finns kan delas och hyras ut. Då behövs i princip inga parkeringsplatser, visar simuleringar som gjorts av Stockholm och Singapore, säger Alexander Ståhle.

Men där är vi inte riktigt ännu.

Förändringen pågår emellertid för fullt inom arkitekt- och stadsplanerarkretsar. Här finns enligt Alexander Ståhle en medvetenhet om att förändring måste ske, och i dagsläget ritas stadsplaner som är radikalt annorlunda jämfört med för tio år sedan. Även om inga storskaliga förändringar går att se annat än i experimentella framtidsstäder som Masdar, Djibouti och Songdo.

– Stadsplanerarna vill göra miljöer som inte är lika anpassade efter privatmassbilismen, och kraven på p-platser sänks undan för undan. Men fortfarande byggs det in väldigt mycket p-platser i stadsdelarna som planeras i svenska städer. Till väldigt höga kostnader.

I dag kan det kosta en halv miljon kronor att bygga en parkeringsplats vid ett bostadshus. Priset på en lägenhet skulle kunna sänkas upp till 50 procent om byggherren slapp kravet på p-plats. För att inte tala om alla insparade bränslepengar, reparationer och fordonsskatter. Det blir så enorma ekonomiska vinster av att avveckla privatmassbilismen att det inte går att stoppa, menar Alexander Ståhle.

– Det som gör det här till ett realistiskt alternativ är samma sak som gjorde att musikindustrin försvann och Spotify dök upp på marknaden. Det blir för billigt och för bra och är inte bara en kul grej längre. Det kanske går att lösa alla transportbehov till en bråkdel av dagens kostnader.

Ett gott exempel på smart stadsmiljö är enligt Alexander Ståhle planerna för Slakthusområdet i södra Stockholm, som helt saknar p-platser. De flesta gator i området reserveras för fotgängare och cyklister och bil får man bara köra på någon enstaka gata. Här finns i stället rena parkstråk med lekplatser inritade i gatuutrymmet.

Hur mycket av ”smart stad” återfinns i dagens svenska spjutspetsprojekt?

– Norra Djurgårdsstaden ligger långt fram med smarta energilösningar. Men jag har inte sett så mycket innovation när det gäller att dela lokaler och gemensamma ytor och så, det här yteffektiva tänket finns inte än. Det är ett ganska traditionellt byggande i alla dessa stadsdelar, man bygger rätt klassiska lägenheter.

Enligt Alexander Ståhle skulle det gå att göra mycket mer, att spara energi och utrymme genom att bo mera kollektivt. Att till exempel ha sitt eget sovrum, men att dela andra allmänna utrymmen, ett vardagsrum kanske, med andra. Det finns redan sådana hotelliknande miljöer som delas i stället för att var och en sitter i sitt eget vardagsrum.

– Den enskilt viktigaste åtgärden för att få allt det här att hända är att stötta all form av delande, att låta teknik och digitalisering förverkliga delandeekonomin, delande av transporter och rum, arbetsrum, vardagsrum, säger Alexander Ståhle.

En smart stad utan köer och trängsel

Tre utmaningar för att staden ska bli smart

1 Utveckla ett system där fordon och olika transporter kommunicerar och koordineras, då kan vi resa just-in-time och få bort köer och trängsel.

2 Öka yteffektiviteten i bostäder och kontor, då kan vi minska energiförbrukning och delande av funktioner och rum för olika aktiviteter.

3 Skapa en sammankopplad stad där stadsdelar hänger ihop utan fysiska och sociala barriärer, då kan vi skapa en levande socialt interaktiv stad med närhet och möten.

Tre goda exempel på smart stad

1 Stadsplanen för Slakthusområdet i södra Stockholm saknar nästan helt p-platser och gatorna reserveras för fotgängare och cyklister.

2 Göteborg undersöker hur självkörande bilar påverkar stadsplaneringen och driver ett projekt med att testköra 100 självkörande bilar.

3 Oslos innerstad ska vara bilfritt år 2020 och staden satsar 4 miljarder kronor på att optimera cykelnätet och korta avstånden.