Fordon

Konsekvenser för försvarets fordonverksamhet – tappar hundratals budgetmiljoner

ÖB Micael Bydén har tidigare pekat på konsekvenser för alla stridskrafter om Försvarsmakten inte får tre miljarder kronor mer i anslag för 2019. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT & Johan Nilsson / SCANPIX / TT
ÖB Micael Bydén har tidigare pekat på konsekvenser för alla stridskrafter om Försvarsmakten inte får tre miljarder kronor mer i anslag för 2019. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT & Johan Nilsson / SCANPIX / TT

Utlovade satsningar fryser inne i regeringens förslag till övergångsbudget – minskat nyttjande av stridsflyg, fordon och gångtid på fartyg till sjöss väntar.

Publicerad

Försvarsmakten tappar hundratals miljoner kronor och försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger att han är bakbunden.

– Vi bedömer att vi har fått en reducering på 350 miljoner kronor jämfört med vad som i grunden var planerat och i förhållande till årets förbandsanslag, säger brigadgeneral Mats Ström, Försvarsmaktens tillförordnade kommunikationsdirektör, till TT.

En övergångsbudget ska inte innehålla några politiskt kontroversiella förslag och den budgetproposition som lades fram på torsdagen har i princip inga politiska storsatsningar förutom sänkt pensionärsskatt. Åtstramningseffekten jämfört med den budget regeringen presenterade i Harpsund i augusti blir totalt över 40 miljarder kronor de närmaste åren.

Färre övningar

ÖB Micael Bydén har tidigare pekat på konsekvenser för alla stridskrafter om Försvarsmakten inte får tre miljarder kronor mer i anslag för 2019 – men de pengarna syns inte alls till i förslaget till övergångsbudget.

Mats Ström säger nu att försvaret kompenseras för prisökningar, men det saknas alltså 350 miljoner kronor till förbanden nästa år. Enligt Ström pågår en dialog med regeringskansliet, och han säger att minskningen sannolikt beror på att det är just ett förslag till övergångsbudget.

– Om vi ska se något ljus i den här frågan så kan det ju vara så att enskilda partier kan lägga motioner – det här blir ju egentligen en stark riksdagsfråga.

TT: Vad händer om ni inte får pengarna?

– Det blir konsekvenser för övningsverksamheten, minskat nyttjande av stridsflyg, fordon och gångtid på fartyg till sjöss, svarar Ström.

"Just nu"

Han pekar också på att pengarna kan komma när en ny regering väl är på plats, men då kan det vara för sent.

– Planeringen för övningsverksamheten pågår just nu och har vi inte pengarna så måste vi stoppa det och det är inte säkert att det går att återlägga det med full kraft.

Peter Hultqvist understryker att principerna för övergångsbudgeten tagits fram tillsammans med samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna.

– I det här läget som vi befinner oss i blir utfallet så här utifrån de här principerna och det är bara att notera och beklaga. Men det är där vi befinner oss beroende på att vi är en administrativ regering, säger han till TT.

"Inom kort"

Hultqvist påpekar att det kan komma mer pengar till försvaret så snart en ny regering är på plats och upprepar S-löften om att finansiera övningsverksamheten, transportflyget och helikoptrarna.

Försvarsmakten inrättar också nya staber för armén (Enköping), marinen (Muskö) och flygvapnet (Uppsala). Där kom inte det förväntade beslutet i frågan i budgetförslaget.

Enligt Hultqvist beror även det på de överenskomna principerna och regeringen ska snart åtgärda det genom en särproposition.

– Det kommer att ske inom kort och vi har ett beredningsarbete som pågår. Vi ser det som angeläget att det går så snabbt som möjligt, fortsätter han.