Innovation

Storsatsar på kolbollar

Fulleren
Fulleren

Två japanska företag gör nu en gemensam storsatsning på fullerener för användning i solceller och tryckt elektronik.

Publicerad

Showa Denko har förvärvat hälften av Mitsubishiägda Frontier Carbon Corporation, och tillsammans ska de båda företagen utveckla det nanometerstora kolmaterialet och marknadsföra det för tillverkning av billiga solceller, som tunnfilmstransistorer, som organiska lysdioder eller som optiska filter.

Mitsubishi har patent och expertkunskap om kolbollar, medan Showa Denko har över tio års erfarenhet av att tillverka kolnanorör, som används vid tillverkning av litiumjonbatterier.

Från att ha använts i kolfiberarmerade plaster och som aktiv komponent i smörjmedel blir fullerenerna nu allt mer intressanta som s k n-dopade material, som kan användas i organiska lösningsmedel tillsammans med p-dopat material och då bilda halvledare som kan tryckas på exempelvis billig PET-plast.

Fullerenerna kan även användas som optiska filter tack vare sin förmåga att absorbera blått ljus. Utveckling sker för att använda fullerener i den fotolitografiska processen vid framställning av nästa generation lsi-kretsar, där den nanometerstora diametern på kolbollarna blir av intresse.

Även på området switchar pågår utveckling med fullerenmolekyler som fått tillsatser av metall.