Energi

Fler svenska brunnar förgiftade av arsenik

På allt fler platser runt om i Sverige upptäcks arsenik i dricksvattnet. Foto: Colourbox
På allt fler platser runt om i Sverige upptäcks arsenik i dricksvattnet. Foto: Colourbox

På allt fler platser i landet upptäcks arsenik i dricksvattnet. Brunnar på både Österlen och Orust har för höga halter.<br></br> - Vi har hittat områden med arsenik som vi inte kände till, säger Britt-Marie Ek på Sveriges geologiska undersökning.

Publicerad

Runt 13 procent av Sveriges befolkning använder dricksvatten från egna brunnar. Forskning visar att halter över 10 mikrogram per liter ökar risken för cancer och även för diabetes.

- Jag vet att arsenik har många effekter på kroppen, så man ska låta analysera sitt vatten. En vattenanalys kostar inte så mycket, säger Britt-Marie Ek på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Hon har tagit slumpmässiga prover på 772 brunnar de senaste åren.

Det forskningsprojekt om kvaliteten på dricksvatten som Britt-Marie Ek arbetat med är nu avslutat. Men hon hoppas kunna fortsätta sina undersökningar, dels för att kartlägga fler brunnar med arsenik, dels för att kunna koppla halterna till berggrund.

Skellefteåfältet, som har halter

i brunnarna på flera hundra mikrogram per liter vatten, avviker till exempel bergmässigt. Berggrunden består här inte av gnejs, som är vanligt förekommande när det handlar om arsenikhalter, utan av andra bergarter.

Innehållet i det kommunala vattnet i Sverige ligger oftast långt under gränsvärdet, som är 10 mikrogram per liter för arsenik. Men det finns även borrade kommunala brunnar med höga halter arsenik, enligt Britt-Marie Ek.

För kommunala brunnar finns regelverk som innebär att det är kommunens ansvar att rena dricksvattnet. Men när det gäller privata brunnar är det brunnsägaren själv som har ansvaret.

Hur agerar ni när ni säljer ett hus med privat brunnsvatten?

- Vi frågar alltid säljaren om det har gjorts någon analys av dricksvattnet. Vi talar givetvis om för köparen om det inte gjorts någon analys, säger Rikard Fahlman, mäklare på Svensk fastighetsförmedling i Piteå.

- Vi frågar bara om det finns borrad brunn. Jag vet att det finns både det ena och det andra i dricksvatten, men det är köparens ansvar, säger Göran Sundberg, mäklare på Privatmäklaren, som säljer hus i Enköping.