Digitalisering

Statliga fibernät ska bidra till bredbandsmålet

Anna-Karin Hatt Foto: Kristian Pohl
Anna-Karin Hatt Foto: Kristian Pohl
Anna-Karin Hatt Foto: Kristian Pohl
Anna-Karin Hatt Foto: Kristian Pohl

Fyra statliga bolag och affärsverk har 23 000 kilometer fiberkablar som är underutnyttjade. Nu vill regeringen utreda hur statens fiber kan användas bättre.

Publicerad

Runt 57 procent av de svenska hushållen har bredbandsanslutningar på minst 100 M/bit per sekund. Men enligt regeringens mål ska andelen växa till 90 procent senast år 2020. Städerna är ganska bra täckta i dag, anser it-minister Anna-Karin Hatt, C.

-Men det finns mycket kvar att göra i villaområden som ligger längre från stadskärnan eller på landsbygden, sa hon på en presskonferens i dag, då hon berättade att hennes föregångare centerpartisten Åsa Torstensson ska leda en ny statlig utredning om statens bredbandsresurser under det kommande året. Beslutet togs av regeringen i förmiddags.

Torstensson ska granska hur Trafikverket ICT, Svenska Kraftnät, Teracom och Vattenfall ska samordna sina nät på ett bättre sätt. Enligt Anna-Karin Hatt förfogar och äger dessa i dag tillsammans 23 000 kilometer fibernät, vilket motsvarar Sveriges längd taget 15 gånger. Riksrevisionen har tidigare kritiserat att näten är underutnyttjade och det vill regeringen nu råda bot på, enligt Hatt.

Hon beskriver tillgångarna på nät som en strategisk resurs. Myndigheterna och bolagen sitter på kompletterande, överlappande nät av god kvalitet men deras huvudsyfte i dag är inte tillhandhålla bredbandstjänster på bred front. Därför är kablarna underutnyttjade.

-Detta har vi haft span på. Nu vill vi se över hur vi bättre kan använda näten för att nå bredbandsmålen, säger Anna-Karin Hatt.

Åsa Torstensson ska främst undersöka förutsättningarna för samordning mellan de statliga aktörernas nät, risker och för- och nackdelar med detta.