Digitalisering

Halv miljard till bredband på landet

Regeringen satsar 495 miljoner kronor på att bygga ut bredbandsnätet även i glesbefolkade områden.

Publicerad

Satsningen är en signal om att bredband är en förutsättning för företagande och boende i hela landet, skriver it- och regionminister Anna-Karin Hatt i ett pressmeddelande.

Genom satsningen kan bredbandsutbyggnaden fortsätta även i områden där det inte är lönsamt att bygga ut för marknadsaktörerna, skriver Hatt.

375 miljoner kronor av satsningen ska gå till finansiering av bredbandsutbyggnad inom ramen för Landsbygdsprogrammet. 120 miljoner ska gå till s k kanalisationsstöd, d v s bidrag för att lägga ner rör i marken genom vilka man sedan kan dra fiberkabel.

De som kan söka är exempelvis byalag eller kommuner i områden där teleoperatörer inte kommer att bygga ut bredband.

En ny nationell it-strategi kommer att presenteras av regeringen senare i höst. Enligt tidigare uppsatta mål ska 90 procent av Sveriges befolkning ha tillgång till kapaciteten 100Mbps år 2020.