Digitalisering

Trådlöst brandskydd minskar falsklarm

Trådlösa brandlarmet Swing. Foto: Siemens
Trådlösa brandlarmet Swing. Foto: Siemens

Swing kallar Siemens sitt nya trådlösa brandlarm som arbetar med avancerade brandsensorer och radioteknik som ska vara lika pålitlig som trådbaserad överföring.

Publicerad

Systemet arbetar med så kallad meshteknik i det trådlösa nätverket, en väl beprövad teknik för säker trådlös överföring i it-branschen. Varje brandvarnare står i ständig radiokontakt med sin närmaste granne så att det alltid ska finnas minst två vägar för datakommunikation.

Varje enhet arbetar dessutom på två frekvensband och använder flera olika kanaler, så att nätverket automatiskt kan reparera sig självt genom att byta kanaler. Viktiga data kan alltid sändas till larmcentralen via enheter som inte skadats.

Brandsensorerna består av dubbla temperatursensorer och optiska ir-sensorer, och är programmerade så att de kan skilja "ofarlig" rök som ånga eller cigarrettrök och farlig brandrök.

De trådlösa brandvarnarna kan lätt flyttas till olika platser i en lokal utan att dess funktion behöver stängas av.

Siemens tänker sig att detta kan vara attraktivt i exempelvis historiska byggnader, museer, industrianläggningar och utställningshallar.