Karriär

Bra start på nytt jobb

Foto: Alamy
Foto: Alamy

GUIDE. När du börjar på ett nytt jobb, oavsett om det är externt eller internt, finns det förstås många frågor, funderingar och förväntningar. Både från din sida och från arbetsgivarsidans.

Publicerad

På vissa arbetsplatser har de ett bra introduktionsprogram, på andra måste du själv vara mer aktiv själv för att få en bra start. Det finns några saker att tänka på för att se till att den första tiden blir så bra som möjligt och att du undviker en del fallgropar.

De första 90 dagarna på nytt jobb är speciellt viktiga. Det du gör och den du är då sätter scenen för hur bra fortsättningen kommer att bli. Statistik visar till exempel att cirka 40 procent av högre chefer som börjat på nytt jobb på olika sätt misslyckas inom 18 månader. Även om du inte är en högre chef är första tiden extra viktig.

Den första tiden på det nya jobbet är intressant. Du har å ena sidan chans till nystart, nya möjligheter, sätta förväntningar och att genomföra förändringar som kanske inte blivit gjorda. Å andra sidan så är du i det läget mer sårbar, du har inte relationerna på plats och förståelsen för vad jobbet innebär är lägre. Ett byte från en bransch till en annan är troligen mer utmanande än att byta inom branschen, men även ett byte inom branschen eller inom samma företag ställer krav på att du kommer rätt från början.

Faktum är att det finns undersökningar som visar att det kan vara svårare än att byta internt än att komma in utifrån. En fallgrop när du ”bara” byter internt är att du det inte tar det på samma allvar och kör på  som tidigare. Du förbereder dig inte och tar för givet att det kommer att gå bra. En klassisk tankevurpa – överskattning av den egna förmågan.

Vad är det då som gör att man inte får en bra start?

De främsta orsakerna är

– om du är ledare - otydligt ledarskap: du följer inte upp, är surrig / ostrukturerad, du ändrar sig ofta.

Det gör att de du leder måste gissa och anta, de måste själva skapa sina förväntningar kring hur du kommer att vara som chef. Och det kan ju bli på ett helt annat sätt än du tänkt. Det första intrycket kan vara svårt att ändra på.

– bristande självinsikter: du förstår inte egna talanger / styrkor / svagheter, förstår inte hur du uppfattas av andra, oförmåga till situationsanpassning.

Din beteendestil kanske kommer att krocka med andras sätt att vara på vilket gör att kommunikation och samarbete gnisslar. Du kanske tar på dig uppgifter som du inte är rätt person för i syfte att göra ett gott intryck.

– oklarheter kring mål och förväntningar och/eller att man inte nått målen: du har inte klargjort förväntningar med din chef, du litar på gamla meriter, du tar inte ansvar för kommunikationen uppåt.

Om inte förväntningarna är klargjorda tidigt finns en risk när det hettar till att ni står där med två olika bilder kring vad du egentligen skulle göra och vad “ett bra jobb” egentligen är. Det är lite sent då. Om din chef inte tar ansvar för kommunikationen med dig så ska du ta initiativet, vänta inte, föreslå då istället hur du skulle vilja att det såg ut.

Om du tar för lätt på uppgiften, litar på att det gick ju bra i tidigare jobb så det fortsätter säkert så, då kan du stå inför en obehaglig överraskning.

Övergången tar du i tre steg

Övergången från det gamla till det nya bör ske i tre steg:

1) Avslutsfas

Släpp helt ansvar och uppgifter som har med det gamla jobbet att göra.

Släpp identifikationen med den gamla rollen. Förlita dig inte på att ditt gamla ”modus operandi” fungerar med automatik, fundera på alternativa sätt att vara på inför det nya jobbet.

2) Utforskande-fas

Vad behöver du lära och utveckla hos dig själv? Vilka relationer behöver du börja bygga? Gör en plan för lärandet. Kartlägg den aktuella affärssituationen. Gör en plan för vad du vill ha uppnått efter en, två och tre månader. Identifiera ”early wins”. Säkerställ och stäm förväntningar – både dina och din chefs.

3) Startfas

Fokusera på det viktigaste. Du hinner inte och ska inte göra allt även om du vill bevisa att du är rätt person. Tänk på att de första intrycken ofta blir bestående, så om du säger ja till allt finns risk att du etablerar ett mönster. Lär dig mer om vilka som ingår i ditt team. Agera enligt planen du gjorde i steg 2. Rapportera löpande till din chef. Bygg relationer med nyckelpersoner.

Checklista

- Övergången från det gamla till det nya tar du i tre steg: avslutsfas, utforskandefas, startfas. Viktigt att du släpper ansvar, uppgifter och identifikation med det gamla när du kliver på det nya.

- Gör en plan för de första 90 dagarna. Dela in planen i en lärandeplan, leveranser och nätverkande.

- Säkerställ att du är i balans. Gör inte allt, säg inte ja till allt. Det sätt du etablerar i början kan lätt bli ett mönster och en förväntan.