Energi

Efter tio år snurrar det i Krokomsfjällen

Storrun Vindpark i Krokom kommun tio mil nordväst om Östersund.
Storrun Vindpark i Krokom kommun tio mil nordväst om Östersund.
Turbinerna är 2,5 MW Nordex 90. Navhöjden är 80 meter och rotordiamtern 90 meter vilket ger en total höjd på 125 meter från marken till översta vingspetsen. Storrun Vindpark vänts producera 80.000.000 kWh årligen vilket motsvarar elförbrukningen i 5 300 villor. Foto: Dong Energy
Turbinerna är 2,5 MW Nordex 90. Navhöjden är 80 meter och rotordiamtern 90 meter vilket ger en total höjd på 125 meter från marken till översta vingspetsen. Storrun Vindpark vänts producera 80.000.000 kWh årligen vilket motsvarar elförbrukningen i 5 300 villor. Foto: Dong Energy

Det har tagit tio långa år, men nu är Storrun Vindpark i Krokom i Jämtland äntligen invigd. 12 vindkraftverk på vardera 2,5 MW snurrar nu för fullt.

Publicerad

Vindkraftsprojektörerna i Sverige är luttrade vid det här laget. Det tar uppemot tio år från start till mål för ett större vindkraftsprojekt att bli verklighet. Det är den allmänna erfarenheten.

Planernapå Storrun Vindpark tio mil nordväst om Östersund väcktes 1999 av vindkraftsprojektören Borevind, som identifierade lämpliga platser för vindkraft i norra Sverige.

Under 2000startade den långa tillståndsprocessen och 2001 lämnades en ansökan enligt Miljöbalken in till länsstyrelsen.

Sedan tog det fyra år av beredning i kommunen och landstinget och i oktober 2005 hade Borevind fått både bygglov och miljötillstånd.

Borevindfick med sig den statliga danska energijätten Dong i projektet och skrev ett avtal med Dong 2006.

Förra sommaren började man bygga den 8,5 kilometer långa vägen till alla vindkraftverken och dra 20 kilometer elkablar mellan verken och ned till transformatorstationen som skickar ut strömmen på Svenska Kraftnäts stamnät.

Därefter började arbetet med att gjuta fundamenten och förankra dem berget.

Och när vintern var överoch snön tinat i våras transporterades vindkraftverken upp på berget i sina olika beståndsdelar – tre torndelar för varje verk, nacellen, navet och vingarna.

Nu i höst, efter tio år, är alla 12 verken på plats och parken invigd.

Dong Energy äger 80 procent av Storrun Vindpark och Borevind 20 procent.

Turbinerna kommer från tyska Nordex och transformatorstationen från franska Areva.

Test av vindkraft i fjällmiljö
Dong Energy och Borevind har fått pengar från Energimyndigheten för att starta ett forskningsprojekt om vindkraft i fjällmiljö. Bland annat ska olika tekniker för avisning testas i Storrun Vindpark.

1. Test och utvärdering av is-avvisande ytbeläggning på vingarna.

2. Test av ett övervakningssystem för att hålla koll på isbeläggningen på vingarna.

3. Insamling av olika data för optimering av vindparker i fjällterräng.

4. Undersökniing av vindparkers påverkan på fågelfaunan i fjällområdet.