Fordon

Bombardier: Trådlös laddning under färd möjlig – men en bit bort

Den 80 meter långa testbanan för dynamisk induktiv laddning som byggdes vid Bombardier Primoves anläggning i Mannheim, men som nu har tagits bort efter avslutade tester.
Den 80 meter långa testbanan för dynamisk induktiv laddning som byggdes vid Bombardier Primoves anläggning i Mannheim, men som nu har tagits bort efter avslutade tester.
Scanias lastbil som användes under Bombardiers test av dynamisk laddning. Foto: Bombardier Primove
Scanias lastbil som användes under Bombardiers test av dynamisk laddning. Foto: Bombardier Primove

Induktiv laddning under färd? Tanken är lockande. Men i väntan på en större order ligger Bombardier Primove lågt.

Publicerad

Bombardier Primove har även satsat på att utveckla induktiv teknik för dynamisk laddning, det vill säga att fordonet laddas under färd. I nuläget krävs dock att någon infrastrukturhållare väljer att skriva ett ordentligt kontrakt för att företaget ska vilja gå vidare med tutvecklingen, säger Christian Köbel, produktchef på Bombardier Primove.

– Vi har lagt grunden för induktiva elvägar och vet vad vi behöver göra för att fortsätta att utveckla dem. Men vi investerar inte ett tvåsiffrigt miljonbelopp (i euro, reds. anm.) utan att veta att någon vill beställa det, säger han.

Sverige agerar föregångsland inom elvägar. Här finns nu två försöksprojekt igång, ett i Gävle och ett vid Arlanda. Båda projekten använder sig av konduktiv teknik, det vill säga elen överförs via kontaktledningar i luften eller via en skena i asfalten.

Byggde 80 meter lång testbana

Bombardier Primove byggde en 80 meter lång testbana döpt till Taylor vid företagets anläggning i Mannheim för några år sedan. Vägen bestod av fyra stycken 20 meter långa sektioner, vardera utrustad med ett induktivt laddsystem på 200 kilowatt.

Tillsammans med bland annat Scania testades hur den överförda effekten respektive verkningsgraden varierade med fordonets förskjutning i förhållande till induktionsplattorna i vägbanan.

Resultaten blev lovande. Vid 70 kilometer i timmen och med induktionsplattorna helt centrerade i förhållande till varandra var tillgänglig effekt ombord fordonet cirka 160 kilowatt. Med ökande förskjutning minskade tillgänglig effekt och var vid 225 millimeter i bästa fall 100 kilowatt. Avståndet mellan de båda plattorna var vid testtillfället 85 millimeter.

Att installera induktionsladdning är ännu betydligt dyrare än de båda konduktiva varianterna. Bombardier Primove menar att det genom utveckling går att komma ner till samma pris som de konduktiva teknikerna.