Innovation

Så luktar en gammal bok

Doften som slår emot när du öppnar en åldrad bok skvallrar om hur gammal den är.

Publicerad

Forskare vid University College London håller på att ta fram en metod för att bestämma hur gammal en bok är, och i vilket stadium av nedbrytning som papperet befinner sig.

Lukten kommer från flyktiga organiska ämnen (VOC). De hundratals ämnena kan ge dofter av exempelvis hö eller vanilj.

Vilken doft läsaren möter beror på hur papperet tillverkades en gång, vilken trycksvärta som användes och med vilka material boken bands in.

Forskarna analyserade 72 böcker från 1800- och 1900-talen och hittade 15 flyktiga aromatiska ämnen som kan ge besked om i vilket tillstånd papperet befinner sig.

Speciellt känsligt är papper som innehåller trätjära och träfibrer.

Med analysmetoden kan man förhoppningsvis hitta metoder att konservera papperet innan det har brutits ner helt.

En rapport om arbetet publicerades nyligen i the American Chemical Society's Analytical Chemistry.