Fordon

Stopp för största vapenbolaget

Fusionen mellan rustningskoncernerna BAE Systems och EADS har kommit av sig. Tysk tveksamhet satte käppar i hjulen.

Publicerad

Planerna på att bilda världens största vapentillverkare i Europa genom en fusion av BAE Systems och EADS blir inte av. Enligt en talesman för EADS är det främst den tyska regeringen som sätter sig på tvären.

Främst har det gällt hur stor roll staterna Tyskland, Frankrike och Storbritannien skulle få ha i det nya bolaget.

Men även stora aktieägare som franska Lagardère och tyska Daimler har uttalat sig mot en fusion.

Den tyska regeringen har under dagen uttryckt sitt intresse att köpa upp Daimlers andel i EADS. Även franska regeringen vill tillförsäkra sig rätten att köpa upp Lagardères andel i företaget. Medan den brittiska regeringen inte vill ha något ägande i BAE Systemes.

Hade fusionen genomförts skulle det europeiska vapenbolaget bli världens största med en omsättning på 700 miljarder kronor och 220000 anställda.

Störst i dag är amerikanska Lockheed Martin, följt av Boeing och därefter BAE Systems.

I BAE Systems ingår de svenska bolagen Hägglunds och Bofors.