Opinion

”Värdet av Bitcoins fördelar är svårt att överskatta”

Utvinning av kryptovaluta i Illinois, USA. Foto: Antonio Perez/Chicago Tribune/TNS/Sipa USA
Utvinning av kryptovaluta i Illinois, USA. Foto: Antonio Perez/Chicago Tribune/TNS/Sipa USA
Linnéa Rosenbaum. Foto: Privat
Linnéa Rosenbaum. Foto: Privat

DEBATT. Det vi får ut av Bitcoins höga elförbrukning är ett globalt, rättvist, lättillgängligt och säkert penningsystem, skriver Linnéa Rosenbaum och David Lundgren.

Bara i Sverige köper vi årligen 3,5 miljoner nya mobiler, där varje telefon ger upphov till 86 kg avfall med ett koldioxidavtryck på 110 kg. Det motsvarar ungefär 154 000 resor till Thailand tur och retur.

Den enskilt viktigaste faktorn som påverkar våra köpmönster är det framtida värdet av våra pengar. Om pengarna konstant minskar i värde finns starka incitament för konsumtion, för att på så sätt undgå förlusten av köpkraft.

Om det i stället är troligt att våra pengar behåller sitt värde över tid, eller kanske till och med ökar i värde blir detta en motvikt till kortsiktiga impulser och påverkan från exempelvis reklam. Vi sparar i högre grad inför framtiden och blir mer kräsna i våra köpmönster. Detta i sin tur skapar incitament för producenterna att ta fram varor med högre kvalitet och gör det möjligt för dem att agera mer långsiktigt.

Men behöver inte konsumtionen hållas uppe för tillväxtens skull? Kanske inte. Den huvudsakliga drivkraften bakom ekonomisk tillväxt är en växande kapitalbas som intjänats genom uppskjuten konsumtion och ökad produktivitet.

För att börja producera till exempel äppelmust måste någon först plantera och sköta om äppelträd tills de bär frukt, plocka frukten, pressa saften ur äpplena, hälla upp den på flaska och slutligen sälja den. Allt detta kräver investeringar i form av tid, arbete, råvaror och maskiner. Det kräver kapital, alltså att någon (producenten eller en långivare) avstår från konsumtion.

En ekonomi som växer gör det i termer av att den skapar mer tillfredsställelse än den gjort tidigare. Att minska arbetslösheten utan att fokusera på välstånd kommer inte att driva ekonomisk tillväxt, tvärtom.

Det är här Bitcoin kommer in i bilden, den första digitala tillgången någonsin med naturlig sällsynthet (knapphet). En begränsad mängd nya bitcoin skapas förvisso fortfarande av miners, men mängden är monotont avtagande enligt en förutbestämd kurva och konvergerar mot totalt 21 miljoner. Fler bitcoin än så kommer aldrig att skapas och systematisk inflation blir omöjlig.

På senare tid har Bitcoin kritiserats av bland annat Finansinspektionen och Naturvårdsverket. Det stämmer att nätverket konsumerar mycket el, men det innebär inte per automatik att det är slöseri med energi eller att det är ett miljöproblem; redan används till största delen förnybar energi.

Eftersom el är svår att lagra och transportera långa sträckor finns det ofta på avlägsna eller svåråtkomliga platser en outnyttjad kapacitet. Det här är den absolut billigaste elen, och därför är det just på dessa platser som det är som mest lönsamt att installera mining-utrustning.

Svenska Vattenfall har i SVT:s Aktuellt uttryckt sig positivt om mining. De använder den som en buffert för att tillvarata spillenergi, till exempel på nätterna. Bitcoin kan alltså bidra till att göra förnybar (från sol, vind, vatten och geotermisk) elproduktion mer lönsam och därmed främja dess utveckling och utbyggnad.

Det är svårt att hitta en rättvis bild av Bitcoins värde. Som att jämföra internet med fax, det nya drar mer el men erbjuder så mycket mer. Samtliga kostnader för betalsystem, centralbanker, banker samt militärt skydd av dessa ingår i en rättvis jämförelse. Till detta behöver också läggas att majoriteten av världens befolkning, hela 87 procent, föds i ett land där invånarna är utlämnade åt en väsentligt opålitlig statsvaluta med en ofta galopperande inflation. Det finansiella utanförskapet är enormt. För människor i dessa länder är Bitcoin extremt värdefullt; kanske deras enda möjlighet att kunna behålla sin köpkraft.

Vi håller med Åsa Lindhage (MP) att Sveriges förnybara energi ska användas till omställningen, men inte genom att förbjuda mining utan tvärtom underlätta för dess utbyggnad. Det vi får ut av Bitcoins höga elförbrukning är ett globalt, rättvist, lättillgängligt och säkert penningsystem som kan bidra till nödvändiga förändringar i våra konsumtionsmönster, samt en snabbare utveckling av de förnybara energikällorna. Värdet av detta är svårt att överskatta.

Linnéa Rosenbaum, Ph.D. elektroniksystem

David Lundgren

Medlemmar i Svenska Bitcoinföreningen