Energi

Tuffare regler mot hormonstörande ämnen

Under torsdagen röstade Europaparlamentet igenom ett förslag för att öka människors skydd mot hormonstörande ämnen.

Publicerad

- Parlamentet kräver nu att EU-kommissionen senast i juni 2015 lägger fram förslag om att förbjuda eller begränsa användningen av hormonstörande ämnen i människors vardag, säger Europaparlamentariker Åsa Westlund (S) på socialdemokraternas hemsida.

Hormonstörande kemikalier har kopplats till försämrad spermiekvalitet, tidigare pubertet och en del cancerformer. Ämnena finns i många produkter som människor kommer i kontakt med i sin vardag, till exempel konservburkar, plastförpackningar och elektronikprylar.

- Även om vi inte har alla svar så vet vi tillräckligt för att reglera de här ämnena enligt försiktighetsprincipen, säger Åsa Westlund i ett pressmeddelande från Europaparlamentet.

Betänkandet som klubbades på torsdagen innebär att EU-kommissionen måste föreslå kriterier för att definiera vad som är ett hormonstörande ämne.

Det innebär också att hormonstörande ämnen ska betraktas som ämnen som det inte går att fastställa något tröskelvärde för. Det betyder att exponering innebär en risk om inte tillverkaren kan presentera vetenskapliga bevis för att ett tröskelvärde kan identifieras.