Miljö

Utredare varnar: Nedbrytbara plaster kan leda till ökad nedskräpning

Plaster som marknadsförs som nedbrytbara behöver inte alls vara det i naturlig miljö. De kan därmed orsaka samma skador på marin miljö som konventionell plast, konstaterar regeringens plastutredare.

Publicerad

Begrepp som ”bioplast” eller ”bionedbrytbar” kan få konsumenter att tro att materialen kan brytas ned i den naturliga miljön. Men så behöver inte alls vara fallet, enligt regeringens plastutredare. I marin miljö kan de orsaka samma skador som konventionell plast.

Utredningen konstaterar att det inte finns någon plast som bryts ner fullständigt i den naturliga miljön, i alla fall inte inom en tidshorisont där det inte riskerar att skada levande organismer.

De nedbrytbara plasterna behöver i regel brytas ned genom industriell kompostering. En farhåga med att konsumenter tror att nedbrytbara plaster kan brytas ned i naturen är att det kan leda till ökad oaktsamhet och ökad nedskräpning.

En slutsats i utredningen är att nedbrytbar plast aldrig kan ses som en lösning på problemen med nedskräpning, särskilt den som gäller plasten havet.

”Utredaren bekräftar den föraning jag haft om att det än så länge inte finns några plaster som är nedbrytbara på riktigt i naturen. Det förstärker bilden av att vi måste minska vår användning av plast och förhindra att den hamnar i miljön”, säger miljöminister Karolina Skog (MP) i en kommentar.

Utredning om plastens påverkan

Hösten 2017 tillsatte regeringen en utredning för att se över möjligheten att minska plastens negativa miljöeffekter. Utredningen, som leds av Åsa Stenmarck, har nu redovisat en del av uppdraget, bland annat den om plastens nedbrytbarhet i miljön.

Utredningen har i denna del också tittat på vilka plastföremål som är vanligast i nedskräpningssammanhang och dessa är bland annat: cigarettfimpar, förlorade fiskeredskap, förpackningar, förpackningsplast, plastbestick, sugrör och plastpåsar.