Opinion

”EU:s syn på bioenergi hotar den svenska fjärrvärmen”

Emma Wiesner tar Fredrick Federleys plats i EU-parlamentet för Centerpartiet. Foto: Fredrik Wennerlund
Emma Wiesner tar Fredrick Federleys plats i EU-parlamentet för Centerpartiet. Foto: Fredrik Wennerlund

DEBATT. Elektrifiering är bra – men allt kan, och ska inte elektrifieras. Det finns stora klimat- och energivinster att göra om vi bygger ut den svenska fjärrvärmen. Jag kommer att göra allt i min makt för att försvara den svenska bioenergin i Europaparlamentet, skriver Emma Wiesner (C).

Den kalla vintern visar oss svagheterna med ett eluppvärmda system – när temperaturerna sjunker kräver vi mer el. Den svenska fjärrvärmen är dock ett sätt att minska detta problem – men då behövs ett EU-regelverk som inte dömer ut fjärrvärmen och förhindrar investeringar i den viktiga bioenergin, som behövs kalla vinterdagar.

De senaste veckorna har varit kallare än på många år och februari har haft rekordmånga isdygn. Att situationen på elmarknaden skulle vara ansträngt är inte förvånande.

Det är dock viktigt att ta larmen från företag som tvingas ställa om sin produktion på allvar. Att produktion tvingas stänga ner är djupt problematiskt och långsiktigt bör vi se över hur elsystemet kan minimera denna typ av driftsituationer.

För att komma till rätta med situationen på elmarknaden behöver vi tackla problemet från två håll och se över både utbud och efterfrågan av el.

Många har gett sig in i debatten utifrån att vi måste öka utbudet och produktionen av el, vilket till viss del stämmer. För att öka utbudet av ren elproduktion bör man bland annat se över marknadsvillkoren för planerbar fossilfri energi, öka utbyggnadstaket av elnätet och se över lönsamheten för systemtjänster. Det är dock viktigt att fundera på efterfrågan – att vi nödvändigtvis skulle behöver mer el kalla vinterdagar är inte en absolut sanning. 

Att vi konsumerar mer el när det är kallt beror på att vi fortfarande har en stor del värmeproduktion som är beroende av el. Värmesystem som utnyttjar värmepumpar kräver stora mängder el för att plocka ut värme ut berggrunden eller utomhusluften.

En stor del av den svenska elen produceras med hjälp av värme. Att använda den elen för att sedan göra värme igen är ett stort resursslöseri som dessutom förvärrar situationen på elmarknaden dagar som dessa.

Elektrifiering är bra – men allt kan, och ska inte elektrifieras. Det finns stora klimat- och energivinster att göra om vi bygger ut den svenska fjärrvärmen. I Sverige måste vi vårda vår fjärrvärme så att situationen de kalla vinterdagarna inte förvärras ytterligare.

Men det finns mörka moln på kraftvärmehimlen. EU:s nya system med hållbarhetsklassificeringar, den så kallade taxonomin, riskerar att blockera investeringar i vårt värmesystem och det är därför anmärkningsvärt att den svenska regeringen knappt lyft ett finger mot EU:kommissionen i det pågående arbetet för att försvara bioenergin.

I den senaste versionen från EU-kommissionen beskrivs en stram syn på bioenergi och regelverket vill begränsa möjliga investeringar i sektorn. 

Fjärrvärmen är till stor del beroende av bioenergi. Värme- och kraftvärmeverken förbränner ofta rester från skogsbruket såsom sågspån, bark, sågrester, grenar och toppar, träd som gallrats ut då skogen vårdats eller så kallad returträ, träprodukter som kasserats och inte kan återanvändas. Skulle denna typ av bioenergi, som baseras på restprodukter, inte klassas som hållbar så riskerar vi att förlora viktiga investeringar i systemet och fjärrvärmens konkurrenskraft försvagas.

När EU-kommissionen presenterar det slutliga regelverket är tiden att agera knapp om inte klassificeringen av bioenergi har förändrats. Det hade inneburit att EU:s hållbarhetsarbete förvärrar det redan ansträngda läget elmarknaden.

Medlemsstaterna och Europaparlamentet har bara fyra månader på sig att stoppa förslaget genom att invända mot förslaget. Når vi dit, förväntar jag mig därför att den svenska regeringen agerar skarpt mot förslaget och snarast lämnar in en officiell invändning där Sverige försvarar den svenska bioekonomin.

Som Europaparlamentariker kommer jag göra allt i min makt för att försvara den svenska bioenergin i Europaparlamentet. Det kommer behövas ett snabbt och kraftfullt agerande från såväl den svenska regeringen som svenska Europaparlamentariker för att kompensera för flera år av möjligheter till inflytande som gått förlorade.

Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C)