Fordon

Rekordår för biodrivmedel

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Användningen av biodrivmedel steg till en ny rekordnivå i fjol. Totalt användes 17,2 terawattimmar biodrivmedel, vilket är nästan en femtedel av all energi i landets fordonsdrift, visar branschstatistik.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Användningen av biodrivmedel ökade med 26 procent, eller 359 700 kubikmeter, i fjol jämfört med året före, enligt preliminär statistik från Svenska petroleum och biodrivmedelinstitutet (SPBI).

Samtidigt redovisar tillverkarföreningen Svenska bioenergiföreningen (Svebio) årssiffror, enligt vilka biodrivmedel totalt svarade för 18,6 procent av energiinnehållet i drivmedel för fordon förra året.

”Sverige är bäst i Europa när det gäller att byta från fossila drivmedel till biodrivmedel. Globalt är det sannolikt bara Brasilien som kommit längre än Sverige”, skriver Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

Läs mer:

Både SPBI och Svebio hänvisar till ökad användning av förnybar diesel (HVO), som ökade med 501 400 kubikmeter till totalt 1 206 100 kubikmeter 2016 enligt SPBI.

”Att fortsätta denna fina trend blir en utmaning för regeringen mot bakgrund av EU-kommissionens inställning”, skriver Ulf Svahn, vd för SPBI, i en kommentar.

Samtidigt halverades försäljningen av E85, vilket gav en nedgång för etanolförsäljningen totalt med 22 procent till 213 500 kubikmeter.

Läs mer:

Enligt Tomas Ekbom, drivmedelsexpert på Svebio, finns det goda möjligheter att höja andelen biodrivmedel ytterligare och därmed fortsätta minska transportsektorns klimatpåverkan.

”Genom beskattning av etanol och rapsdiesel under de senaste åren har användningen av dessa bränslen hållits tillbaka. Vi har inte heller ökat låginblandningen av etanol i bensin från fem till tio procent, som EU-standarden tillåter”, skriver Ekbom i en kommentar.