Karriär

Bill Gates hade rätt om fördelar med flexibelt arbete

Foto: TT, Bruno Nascimento / Unsplash
Foto: TT, Bruno Nascimento / Unsplash

Balansen mellan jobb och fritid spelar en allt större roll för unga i karriären. Flexibla arbetsvillkor står därför högt i kurs, men även arbetsgivarna kan tjäna på att införa lite friare tyglar.

Publicerad

Möjligheten att rekrytera talanger under det kommande decenniet kommer att bli en utmaning för många företag. Det här förstod Microsofts grundare Bill Gates redan för flera år sedan när han slog fast att företag som erbjuder anställda mer flexibilitet kommer att få ett försprång i konkurrensen om arbetskraften.

I en artikel i Business Insider lyfts flera amerikanska undersökningar fram som visar att den så kallade millenium-generationen har en tydlig vilja att hitta en balans mellan arbete och fritid. Utvecklingen av gig-ekonomin, distansarbeten och krympta arbetsveckor är andra tecken på en ny tid där anställda förväntar sig mer flexibilitet.

Men det finns också affärsmässiga skäl för arbetsgivare att erbjuda sina anställda friare jobbvillkor. Här är några:

Anställda stannar kvar

Enligt The Deloitte Global Millennial Survey 2019 är personer från Generation Z, det vill säga personer födda under senare delen av 1990-talet och 2000-talet, mer benägna att stanna kvar i mer än fem år på samma jobb om arbetsgivaren erbjuder mer flexibla arbetsvillkor.

Trivsel påverkar rekrytering

En annan amerikansk undersökning visar att flexibla arrangemang ökar arbetsmoralen och trivseln, något som spelar roll vid rekrytering och möjligheten att behålla anställda.

Produktiviteten ökar

Människor som har viss kontroll över sin arbetstid är mer produktiva, gladare och friskare. Självständighet är också kopplat till ökat engagemang, skriver Business Insider och hänvisar till en intervju med socialpsykologen Ron Friedman.

Företag minskar sjukkostnader

Friskare anställda leder till mer engagemang och ökar produktiviteten. För företag i USA kostar minskad produktiviteten till följd av hälsoproblem 226 miljarder dollar per år.