Samhälle

Bill Gates om coronaviruset: En på ett århundrade

Bill Gates har uttalat sig om coronaviruset: 'Vi borde anta det värsta innan vi vet säkert att så inte är fallet'. Foto: Markus Schreiber
Bill Gates har uttalat sig om coronaviruset: "Vi borde anta det värsta innan vi vet säkert att så inte är fallet". Foto: Markus Schreiber

Microsoft-grundaren Bill Gates säger att coronaviruset "börjar bete sig som den där 'en på ett århundrade'-smittan vi alla fruktat". Gates, en av världens rikaste personer och engagerad i diverse sjukdomsförebyggande insatser, skriver om coronaviruset i The New England journal of medicine.

Publicerad

Gates uppmanar världens ledare till att agera omedelbart och går sedan igenom en lång rad åtgärder han vill se, från stöd till utvecklingsländer till hur det medicinska arbetet bör fortgå.

Gates skriver att "vi borde anta det värsta innan vi vet säkert att så inte är fallet", och poängterar virusets förmåga att orsaka dödsfall även utanför traditionella riskgrupper samt dess relativt snabba spridningsmönster.

Han avslutar med att påpeka att det är viktigt att eventuella framtida effektiva läkemedel inte enbart "säljs till den som budar högst" utan bör vara "tillgängliga för människorna som är mitt i det här och som har störst behov av dem".