Fordon

Här är hindren för eldrivna lastbilar

Fullskaliga försök med trådlastbilar kan komma i gång inom två år. Men två tunga frågor återstår att lösa: finansieringen och juridiken.

Publicerad

Ministrar, myndigheter, företag, kommuner och intresseorganisationer svärmar kring trådlastbilarna.

I våras uttalade sig kommunikationsminister Catharina Elmsäter-Svärd till fördel för eldrivna lastbilar, framför allt för gruvnäringen. Trafikverket gjorde under försommaren en snabbutredning som pekade ut luftledningar och lastbilar med strömavtagare på taket som det mest realistiska teknikalternativet. Verket förordade också att gå vidare med ett pilotprojekt inom två till tre år.

Svenska Elvägar, ett intresseföretag som finansierats av bland annat Energimyndigheten, är nu klar med en utredning som lämnar förslag på var pilotanläggningar kan ligga.

En av intressenterna är Posten i Växjö, som har högt satta mål för att minska sina koldioxidutsläpp och anser att trådlastbilarna framför allt kan få betydelse som komplement till tåg.

– Planerna för järnvägsnätet är begränsade och det finns vissa uppenbara sträckor där det inte kommer att bli tåg, säger Henrik Boding, miljöansvarig på Posten Logistik.

För att den ekonomiska kalkylen ska hålla vill han se öppna system där flera företag kan köra.

– En annan fråga är tillstånd, det finns inget regelverk för det här, till exempel när det gäller säkerhet och att dra elledningar över allmän väg, säger han.

Ytterligare en möjlig pilotsträcka är vägen mellan Kaunisvaara och Pitkejärvi där Northland Resources kör järnmalmskoncentrat från sina nya gruvor. Att elektrifiera den vägen skulle kosta omkring 1,5 miljarder, jämfört med 10 miljarder för dubbelspårig järnväg.

Northland Resources själva har litet intresse.

– Kvalitet, tillförlitlighet och kostnad per ton är det enda vi är intresserade av. Vi tror att järnvägslösningen är framtiden, säger Niclas Dahlström på Northland Resources.

Stort intresse för elvägar

Svenska Elvägar, på uppdrag av Trafikverket och Energimyndigheten, har utrett möjliga pilotanläggningar för ellastbilar med luftledningar.

De kandidater som omnämns oftast är Posten i Växjö och malmtransporter från Northlands gruva i Kaunisvaara.

Siemens är en av de tänkbara leverantörerna, och har redan prototyper till både lastbilar och väg.