Energi

Datorminne funkar som batteri

Juliane Hanzig med en bit tunn strotiumtitanat. Foto: TU Bergak Freiberg
Juliane Hanzig med en bit tunn strotiumtitanat. Foto: TU Bergak Freiberg

Juliane Hanzig undersökte hur strontiumtitanat kan användas för datalagring, och fann att materialet även kan lagra energi.

Publicerad

Doktoranden Juliane Hanzig vid tekniska universitetet Bergakademie Freiberg undersökte möjligheten att använda kristallen strontiumtitanat för datalagring i en elektrokemisk process. Tanken var att hitta snabbare alternativ till magnetiska minnen med större lagringskapacitet.

Hanzig lade ett elektriskt fält överkristallen och upptäckte att den lagrade energin. Vid lagringen ändras oxidens kristallstruktur. Från att ursprungligen vara kubisk ändrar kristallen struktur på grund av det elektriska fältet och symmetrin bryts. Så kallade syrevakanser fördelar sig på ett nytt sätt. I sin nya form lagrar kristallen elenergi.

Strontiumtitanat är mycket sällsynt i naturen men kan framställas syntetiskt. En fördel med kristallen är att den inte belastar miljön, påpekar Hanzig. Den är inte giftig. Dessutom blir återvinningen väldigt enkel eftersom batteriet bara byggs upp av ett material. Strontiumtitanat fungerar som såväl anod, katod, separator och elektrolyt. Ytterligare en fördel är den termiska stabiliteten, det överhettas inte.

Dock är värdena för laddningsdjupet ännu så länge inte så imponerande, men Juliane Hanzig är optimistisk på den punkten, det finns fortfarande utvecklingspotential.

En vetenskaplig artikel i ämnet publicerades nyligen i tidskriften Physical Review B. Utvecklingsarbetet fortsätter nu i samarbete med forskare vid Fraunhoferinstitutet.