Premium

Så kan elbilarnas batterier få ett andra liv

Använda Chevrolet Volt-batterier används som stationärt energilager till GM:s datacenter i Milford, USA. Foto: John F. Martin
Använda Chevrolet Volt-batterier används som stationärt energilager till GM:s datacenter i Milford, USA. Foto: John F. Martin
Tim Grejtak, analytiker på Lux Research. Foto: Johan Kristensson
Tim Grejtak, analytiker på Lux Research. Foto: Johan Kristensson
Hans Eric Melin, Circular Energy Storage. Foto: Circular Energy Storage
Hans Eric Melin, Circular Energy Storage. Foto: Circular Energy Storage
Använda Chevrolet Volt-batterier används som stationärt energilager till GM:s datacenter i Milford, USA. Foto: John F. Martin
Använda Chevrolet Volt-batterier används som stationärt energilager till GM:s datacenter i Milford, USA. Foto: John F. Martin
Riksbyggens nybyggda brf Viva i Göteborg har ett energilager som består av gamla elbussbatterier från Volvo Group. Lagret har en kapacitet om 200 kWh Foto: Riksbyggen
Riksbyggens nybyggda brf Viva i Göteborg har ett energilager som består av gamla elbussbatterier från Volvo Group. Lagret har en kapacitet om 200 kWh Foto: Riksbyggen

Kommer förbrukade elbilsbatterier att återbrukas som stationära energilager eller materialåtervinnas för att kunna bli nya batterier? Experter har delade åsikter.

Publicerad

Ett elbilsbatteri måste fungera i många tusen mil utan att kapacitetsförlusten blir allt för stor. Tesla garanterar exempelvis att Model 3 med stora batteripacket har minst 70 procent bevarad batterikapacitet efter 8 år alternativt 19 200 mil.

Men även efter att batteriet har försämrats så pass att det inte lämpar sig för att sitta i en elbil kan det finnas andra användningsområden. Det som oftast brukar nämnas är som stationära energilager för att exempelvis frekvensreglera elnätet eller lagra förnybar solel i villor.

”Inte vilket dumt batteri som helst”

Tim Grejtak, energilagringsanalytiker på den Bostonbaserade konsultfirman Lux Research, menar dock att använda batterier i huvudsak inte är kompatibla med stationära energilager.

– Det är viktigt att förstå att batterier för stationära lagring inte är vilket dumt batteri som helst. Det måste i allra högsta grad vara kapabelt sett till laddcykler och energitäthet, sa han till Ny Teknik på batterikonferensen AABC i Tyskland nyligen, där han även höll ett föredrag.

Elbilsbatterier går mot högre nickelinnehåll

Han konstaterar också att batteritekniken för elbilar respektive de för stationär lagring rör sig åt olika håll. Inom fordonsbranschen går NMC-batterierna (den vanligaste typen, med en katod av nickel, mangan och kobolt) just nu mot ökad andel nickel och minskad andel kobolt.

Men lagringsbranschen är inte på väg i samma riktning, menar Tim Grejtak. Dessutom är fortfarande litiumjärnfosfatbatterier (LFP) ett populärt val i lagringssammanhang.

– Det är snarast en lycklig slump att de batterier som har utvecklats för bilar också har använts för lagring. De har därmed kunnat skala upp tillsammans. Men nu ser vi radikala skiljelinjer i kemidesign, vilket drivs av kravställning och kostnader, säger han.

Dessutom utgör cellerna bara omkring hälften av kostnaden i ett storskaligt energilager för elnätet, menar han. Eftersom lagret byggs för att hålla i 10–20 år blir prisskillnaden mellan begagnade och nya celler mest en fråga om avskrivning.

Han tror däremot att det kan finnas nischapplikationer där uttjänta elbilsbatterier kan komma till nytta, exempelvis i elsparkcyklar och elcyklar. Men inte utan utmaningar.

– Problemet är att formfaktorn ofta är drastiskt annorlunda. I ett fordon har du gärna stora 20 Ah-celler medan du i en elcykel vill ha en liten cylindrisk cell. Jag tvivlar starkt på att cellerna kommer börja designas för att kunna återanvändas eftersom det finns en stark priskänslighet i det första användningsområdet (elbilar, reds anm), säger han.

Tim Grejtak tror i stället på materialåtervinning av batterierna för att på så sätt kunna tillverka nya batterier med rätt egenskaper, en åsikt som även Tesla har uttryckt.

Batterikonsulten: ”Mer lönsamt att återbruka”

Hans Eric Melin, chef för den Londonbaserade batterikonsulten Circular Energy Storage, håller dock inte med.

Hans grundinställning är att den köpare som betalar mest för ett använt batteri får det. Även om materialåtervinning kan vara lönsamt är värdet av materialet lägre än för återbruk av ett fungerande batteri – trots minskad kapacitet, menar han.

– Det kommer att ta lång tid innan återvinnarna får tag på batterier eftersom det är mer lönsamt att återbruka dem, säger han.

Hans Eric Melin pekar på tre sätt som ett batteri kan plockas ur elbilen på. I samtliga fall kan återbruk bli aktuellt, men vägen dit kan se olika ut.

1. Ett försäkringsbolag tar över batteriet eftersom bilen har krockat, men det kan vara fullt intakt. Här finns både startupföretag och större bolag som köper upp dem och bygger energilager eller använder för att konvertera bensinbilar till eldrift.

2. Batteriet tas tillbaka inom garantin på grund av fabrikationsfel eller liknande. Biltillverkare kan då byta ut moduler och sätta ihop ett nytt batteri – ”frankensteina”, som han uttrycker det. Vissa moduler blir över och därmed tillgängliga för återbruk. Företag använder till exempel Nissan-batterier till lagringslösningar för elnätet.

3. Batteriet eller bilen bedöms av ägaren som uttjänt och garantin har slutat att gälla. Oftast hamnar batteriet då hos en bildemontör som säljer det till högstbjudande. Hans Eric Melin menar att flera biltillverkare aktivt försöker få tillbaka batterierna för att använda dem i storskaliga energilager.

70 procent av elbilsbatterier återbrukas

Hans Eric Melin uppskattar att ungefär 70 procent av alla elbilsbatterier återbrukas i dagsläget, men att det kan skilja mycket mellan olika märken. Slutligen påpekar han att återbruk inte är en ersättning för återvinning i all evighet. Förr eller senare kommer batteriet att behöva materialåtervinnas.

– För återvinnare i Europa tror jag att man kommer tycka att återbruk är jättebra, för det var det som fick batterierna att stanna i Europa, säger han.