Fordon

Därför måste bilindustrin skapa ett etiskt batteri

Foto: H.Kashioka / Tennen-Gas
Foto: H.Kashioka / Tennen-Gas

Amnesty varnar för barnarbete i koboltgruvor och litiumbrytning på urinvånares mark. Därför vill Nordic EV Summit se ett etiskt bilbatteri inom fem år.     

Publicerad

Övergången till elbilar behöver gå snabbare. Därför behöver produktionen öka. Det anser Nordic EV Summit 2019. Under förra veckans möte i Oslo diskuterades om detta går att genomföra utan att skada naturen och de människor som jobbar i produktionen, något som inte är fallet i dag.

Elbilar är nyckeln till att motorindustrin ska kunna göra skiftet bort från fossila bränslen. Men för närvarande är elbilar inte lika etiska som vissa återförsäljare skulle vilja få oss att tro, skriver organisationen i ett uttalande.  

Amnesty International hävdar att litiumjonbatterier kan kopplas till brott mot mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo, bland annat i form av barnarbete. Republiken står för mer än hälften av världens koboltreserver och en utredning från 2016 visade att barn arbetade i handgrävda gruvor i södra Kongo-Kinshasa – ett arbete som innebär stora hälsofaror.

”Drastisk översyn av våra energikällor”

Ett annat område som granskas av Amnesty International är överträdelser mot den ursprungsbefolkning som bor nära litiumgruvor i Argentina. Där utvecklas gruvprojekt på ursprungsbefolkningens mark utan att de har godkänt detta – och utan att de informeras om vilken inverkan driften kan ha på deras vattentillgång.

– Med en ökad efterfrågan på batterier är det nu läge för att göra en drastisk översyn av våra energikällor, så att vi prioriterar skyddet av mänskliga rättigheter och miljön, säger Amnesty Internationals generalsekreterare Kumi Naidoo till Carscoops.

Nordic EV Summit anmodar bilindustrin att inom fem år ha tagit fram världens första etiska bilbatteri.

En lika stor aspekt av elektrifieringen är miljön. Suget efter mineral som kobolt, mangan och litium har ökat intresset för fyndigheter på havsbottnen. Men utvinningen kan ge permanenta skador på ekosystemet. Miljöfrågan berör även tillverkningen av själva batteriet. I dag ligger den största delen av världsproduktionen i Kina, Sydkorea och Japan – där elen primärt kommer från kolkraft.

Det internationella energirådet, IEA, skattar att antalet elbilar i världen kan vara så många som 220 miljoner år 2030. Amnesty International varnar för att koldioxidutsläppen vid tillverkningen måste sjunka. Ett annat växande miljöproblem är föroreningar från uttjänta elprylar. Bland annat behöver återvinningen av batterier bli bättre.