Energi

Enkel avsaltning med hög verkningsgrad

Principen för processen. Foto: Volker Presser
Principen för processen. Foto: Volker Presser
Laboratorieförsök med metoden. Foto: Uni Saarland
Laboratorieförsök med metoden. Foto: Uni Saarland
Volker Presser
Volker Presser

En metod för att enkelt avsalta vatten med hög verkningsgrad utvecklas av forskare i Saarland.

Publicerad

Metoden är nästan för bra för att vara sann, påpekar forskaren Volker Presser vid universitetet i Saarland: Med kapacitiv avjonisering av saltvatten får man sötvatten, och dessutom fungerar anläggningen som energilager för energikällor som solcellsanläggningar.

Tekniken studeras på flera håll i världen, bland annat i Kina och Sydafrika, men är ännu i sin linda.

- Men den är extremt energieffektiv och i högsta grad en "grön" teknik, säger Volker Presser.

Grundprincipen är två elektroder av poröst aktivt kol, på vilka läggs en spänning. Mellan dessa rinner saltvatten. Den positivt laddade elektroden attraherar därvid negativt laddade joner ur vattnet, den negativt laddade elektroden attraherar positivt laddade partiklar ur vattnet.

Det är alltså endast oönskade beståndsdelar som tas ur saltvattnet.

De laddade partiklarna lagras i det porösa kolet, i slutet av processen flödar sötvatten ur anläggningen.

Tekniken har en verkningsgrad på 80 procent. Kombineras denna enkla fysikaliska princip med membran mellan vattnet och kolelektroderna ökar verkningsgraden till 95 procent, hävdar Presser.

När elektroderna är "fulla" av joner kan de rensas, varvid man får en högkoncentrerad saltlösning.

Men metoden är inte begränsat till salt. I några länder undersöks tekniken för att rena vatten från gruvor, och samtidigt plocka ut värdefulla metallrester som fastnar i elektroderna.

I kombination med solceller och kapacitiv energilagring, superkondensatorer, skulle det på sikt vara möjligt att ta anläggningar där enstaka hushåll kan spara sin solel och framställa sitt eget dricksvatten. Utvecklingen av superkondensatorer är en annan del i Volker Pressers forskning.