Fordon

Oklart vem som ansvarar när bilen kör själv

Wanna Svedberg Foto: VTI
Wanna Svedberg Foto: VTI
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Straffrätten är anpassad för mänskliga förare - inte en artificiell intelligens. Det gör dagens lagstiftning tandlös när bilen börjar styra sig själv. En ny rapport undersöker frågan närmare.

Publicerad

En förare som varit inblandad i en bilolycka kan straffas av lagen om hen visat sig oaktsam eller med vilje handlat på ett farligt sätt. Men vad händer när den som styrt bilen är en ai? Flera förutsättningar för att kunna utdöma straff blir då satta ut spel.

– Begreppen och termerna som finns i dag när det gäller straffrättsligt ansvar är inte anpassade för någon annan förare än en mänsklig. Det är det jag försöker problematisera i rapporten, säger Wanna Svedberg, doktor i rättsvetenskap.Hon har skrivit rapporten "Nya och gamla perspektiv på ansvar", om straffrätt när det gäller autonoma fordon, för VTI, Statens väg- och transportforskningsinstituts, räkning.

– Ska vi ha den lagstiftningen som vi har idag kommer vi få problem med den här typen av teknik.

Dagens straffrätt bygger på idéer om att personen som står inför rätta kan tänka själv, förstå konsekvenser av sina beslut och är moralisk. I dagsläget är lagen inte anpassad för högt automatiserade fordon. Samtidigt finns en politisk vilja att inom en snar framtid ha självkörande fordon i trafik.

I rapporten skriver Wanna Svedberg att: Rätten utövar makt och i det hänseendet bör den användas för att styra utvecklingen av automatiserade fordon på sätt som främjar de fördelar som dessa förutspås kunna medföra för den enskilde och för samhället i stort och som tar tillvara på grundläggande rättsliga värden.

– Vi har i alla tider använt lagstiftningen för att främja vissa syften. Då behöver man fundera över: Vad behöver samhället och hur ska vi uppnå det? Dessa frågor behöver kopplas till ansvarsfrågorna, säger Wanna Svedberg.

Möjliga åtgärder som lagstiftaren skulle kunna använda för att driva på utvecklingen är att införa är krav på mjukvaran i de autonoma fordonen, till exempel teknik för att logga händelseförlopp.

Än så länge är alltså lagstiftningen för att utkräva ansvar vid en olycka med ett självkörande fordon obefintlig. På frågan om hur ett sådant fall skulle kunna se ut i framtiden svarar Wanna Svedberg:

– Ett väldigt förenklat svar är att vi har regler och rättsprinciper som gör det är åklagaren som ska visa att någon har gjort något. Då kommer det problematiska: vem är den här någon om vi har självkörande fordon? Det skulle kunna komma en invändning om att: 'Jag har ju inte kört bilen vid det tillfället'. Då kommer bevisbördan att ligga på åklagarens bord.

Läs mer:

– Och där kommer vi in på teknikutvecklingen. Då kanske det skulle behövas någon sorts svart låda, som flygplan har. En sådan lagstiftning behöver avvägas mot skyddet av den personliga integriteten. En annan fråga är om åklagaren ska få tillgång till den informationen i en brottmålsprocess? Det är himla komplext.

– Skulle man fortsätta sceneriet och säga att man har tillgång till information om vad som hände, då fortsätter processen. Då kommer man också in på frågan vem lagstiftaren lägger ansvaret på när föraren inte kör. På tillverkaren? Eller kommer det civilrättslig lagstiftning som att kräva försäkring som kan stå för skadorna?

Gilla Ny Teknik på Facebook

Rapporten

Läs rapporten här.