Fordon

Dödsolyckan påverkar inte svenska självkörande projekt

Volvo-suven undersöks av utredare efter dödsolyckan i Arizona. Foto: National Transportation Safety Board via AP / TT
Volvo-suven undersöks av utredare efter dödsolyckan i Arizona. Foto: National Transportation Safety Board via AP / TT

Dödsfallet är tragiskt och ett bevis på att tekniken inte är redo. Men omständigheterna kring olyckan i USA har få likheter med svenska självkörande projekt. ”De försök vi förhåller oss till är väldigt enkla”, säger Patrik Sveder på Transportstyrelsen.

Publicerad

I flera år har autonoma bilar varit hett rubrikmaterial. Tesla, Google, Uber och de traditionella fordonstillverkarna kämpar om att vara först ut med ”äkta” robotbilar.

Men natten till måndagen skedde den första dödsolyckan mellan en autonom bil och en annan trafikant – vilket har gjort att många ifrågasätter säkerheten i systemen.

Skulle inte hänt i Sverige

Olyckan är djupt tragisk, och även om det ännu inte är känt hur det hela kunde ske så är en sak klar: det skulle aldrig ha hänt i Sverige.

Skälet är enkelt, här tillåts inte den här typen av tester. Det säger Patrik Sveder, utredare på sektionen för fordonsgodkännande på Transportstyrelsen.

– Det vi tittar på då vi gör utvärderingar om tillstånd är hur fordonet och tekniken fungerar. För vår del måste de som söker om ett tillstånd bevisa att det är säkert och att kan följa trafikreglerna, säger han.

Tillåter inte test som i USA

Man kan tycka att de amerikanska myndigheterna rimligtvis ställer samma krav för att ge tillstånd för testverksamhet med autonoma fordon, men tydligt är att så inte är fallet.

– Vi tillåter inte test som de i USA. I trafikförordningen finns det ganska tidigt ett avsnitt där det står att förare ska följa polismans tecken. Det kan låta banalt, men i det här fallet är det en väldigt bra regel. Hur reagerar en självkörande bil om de ser en polis som vinkar och gestikulerar? I dag tror jag inte att tekniken finns, och att fordonen ännu inte kan hantera detta. Därför går vi mycket defensivt framåt – och de som söker tillstånd hos oss är inställda på samma sak. De vill köra i låga hastigheten för att trimma in sina algoritmer och samla data, säger Patrik Sveder.

Olyckan sätter finger på problem

Kent Eric Lång, vice vd på forskningsinstitutet Rise Viktoria, tycker att olyckan sätter fingret på ett problem – inställningen till tekniken.

– Automatiserad körning skiljer sig från de förarassistanssystem och stöd som förare har i dag. Självkörande fordon kräver ett helt annat mindset. Varje dödsfall med ett autonomt fordon är en katastrof, därför behövs det ett annat perspektiv när man utvecklar dem. Jag trott vi har bra förutsättningar i Sverige men myndigheter, forskning och industri som är redo att ta sig an detta, säger han.

I dagsläget är orsakerna till olyckan inte utredda. Den Volvo XC90 som Uber har som testbil använder inte enligt personbilstillverkaren deras teknik för självkörning. I ett uttalande har även polisen som utreder sagt att olyckan var ”omöjlig” att undvika. Men det spelar enligt Kent Eric Lång mindre roll.

– Jag ser det här som ytterligare ett bevis för att företag måste vara noggrannare i sina labb och testmiljöer innan man går ut i trafik. Det är det som är så svårt med den här tekniken. Systemet klarade helt enkelt inte av uppgiften när något som inte varit med i ett tidigare testfall spelade in, säger han.

Rimliga krav på ny teknik

Dock hoppas Kent Eric att man inte från myndighetshåll nu drar i panikbromsen.

– Jag hopas att olyckan inte innebär att man kommer ställa orimliga krav på ny teknik. Samtidigt är det nyttigt att man diskuterar förutsättningarna och att produktleverantörerna är införstådda med vilket ansvar de har. Det är en balansgång mellan att vara teknikoptimist och att ta ansvar för vad man gör. I Sverige tycker jag att vi har en väldigt konstruktiv samverkan. Vi hänger med i teknikutvecklingen utan att ta för stora risker, säger han.

Scania, som jobbar mycket med automation i fordon, säger att olyckan som sådan inte påverkar deras arbete med tekniken.

– Vi arbetare vidare i vår forskning och utveckling. När nya erfarenhet dyker upp som ändrar regelverk eller vår syn på hur vi ska driva vårt utvecklingsarbete för autonoma fordon så för vi in det i vårt arbete. Om något konkret kommer fram så kan man tänka sig att några rutiner måste ändras eller nya införas, men i dagsläget vet inte mer än det som framgått i media, säger Gunnar Tornmalm, chef för förutvecklingen av autonoma transportsystem på Scania.

Företagen som vill bedriva test för självkörande fordon

Företag med beviljat tillstånd för självkörande fordon:

Nobina som testar bussar i Kista.

Utöver det sex ansökningar om att få bedriva test – som just nu behandlas av Transportstyrelsen:

1. Volvo Personvagnar – Drive Me-projektet med personbilar i Göteborg.

2–3. AB Volvo: ansökning 1 är för automatiska fordon vid sophantering och ansökning 2 för råvarutransporter.

4. Autonomous Mobility – test med liten buss i Göteborg.

5. Scania CV – ansökt om två försök med lastbil och buss för att testa olika system och förarsstöd.

6. Einride – ansökning tillsammans med livsmedelskedjan Lidl för att testa autonom transport av gods till butik.