Premium

Hur ska sågverken få tunga fordon självkörande?

Foto: Semcon
Foto: Semcon
Foto: Holmen
Foto: Holmen
Semcons expert Magnus Carlsson berättar att områden som är lämpliga för automatisering ofta faller under kategorin DDD, “dirty dull and dangerous”. Foto: Semcon
Semcons expert Magnus Carlsson berättar att områden som är lämpliga för automatisering ofta faller under kategorin DDD, “dirty dull and dangerous”. Foto: Semcon

Självkörande tunga fordon ska samsas med anställda till fots. När svenska sågverk vill automatisera transporter inne på sina anläggningar finns många utmaningar.

Publicerad

Sveriges största skogsindustribolag Holmen och Södra undersöker om det går att automatisera transporter och andra operationer inne på sågverken.

I miljön används tunga fordon som ofta blandas med fotgängare.

Tillsammans med Semcon genomförs nu en förstudie.

– När vi tittar på den här typen av case så är det ofta utifrån principen DDD, “dirty dull and dangerous”. Det är de typer av operationer som man gärna vill angripa med en automatisering – där det antingen är farligt, med bristande säkerhet, är smutsigt eller obehagligt på något annat sätt, samt vid tråkigt arbete. Där kan en sån här lösning ofta avlasta operatörerna och minska deras stress samt frigöra tid för de mer komplexa uppgifterna som måste skötas av människor, säger Magnus Carlsson som är chef för området software & emerging tech på Semcon, till Ny Teknik.

Med sitt huvudkontor i Göteborg har bolaget länge jobbat mot fordonsbranschen. Där bidrar utvecklingen av sensorer, ai och algoritmer till allt mer avancerade förarstöd och en ökande grad av automatisering.

– I grund och botten är de tekniska beståndsdelarna de samma när man bygger upp de här lösningarna, säger han.

Foto: Holmen
Foto: Holmen

Det finns i dagsläget inte så många arbetsplatser där självkörande utrustning samsas med fotgängare och manuellt kontrollerade fordon. Gruvbranschen ligger långt framme, men deras typer av arbetsmiljö är inte helt jämförbar med ett sågverk.

Magnus Carlsson tror att någon form av nytt regelverk kommer att utvecklas, med definitioner av olika fordonstyper. De kan sedan ges varierande ramverk, exempelvis utifrån var de kör och i vilka hastigheter, hur instängslat ett område är, om man har en stor blandning mellan autonoma och manuellt körda fordon – finns gångtrafikanter med i bilden?

– Det kommer ju att definiera i vilket regelverk man hamnar – om det är ett typgodkännande för att kunna köra på väg, eller om man ser det mer som en maskin, säger Magnus Carlsson.

En annan viktig aspekt bakom satsningen vid sågverken handlar om att göra ett lägre miljöavtryck. Automatiserade fordon underlättar ofta en elektrifiering, utan mänskliga operatörer kan man exempelvis jobba med andra hastigheter och enkelt lägga in effektiva laddpauser.

Magnus Carlsson räknar med att förstudien avslutas någon gång under det fjärde kvartalet i år. Hur man sedan går vidare är upp till Holmen och Södra.