Opinion

”Fel vägval kan göra självkörande fordon till förbannelse för miljön”

Robert Falk är vd på Einride som utvecklar självkörande, hyttlösa lastbilar. Foto: Bo Håkansson
Robert Falk är vd på Einride som utvecklar självkörande, hyttlösa lastbilar. Foto: Bo Håkansson

DEBATT. Självkörande fordon kan bli så effektiva att trafiken på vägarna ökar kraftigt. Därför ska endast fossilfria alternativ få tillstånd att testas och utvecklas, skriver Robert Falck, Einride.

I slutet av förra året godkände FN:s permanenta organ för trafiksäkerhet, UNECE WP.1, en resolution med riktlinjer för introduktion av självkörande fordon. Bara veckor senare varnade FN:s klimatpanel IPCC för att jordens medeltemperatur kan komma att stiga med 1,5 grad över för-industriella nivåer så tidigt som 2030, och efterfrågade drastiska åtgärder för att fasa ut fossila bränslen.

Den globala uppvärmningen och de utmaningar som aI-teknikens snabba utveckling ger upphov till är två av de mest angelägna frågor som dagens lagstiftare står inför. Det är därför olyckligt att debatten huvudsakligen förblivit tyst om hur dessa två utvecklingslinjer kan förväntas påverka varandra.

Det är inte en avlägsen frågeställning. Nyligen fick Volvo Cars grönt ljus för att utöka sina försök med självkörande bilar utanför Göteborg. Företaget siktar på att en av tre sålda bilar ska vara självkörande 2025. Senare i år inleder Volvo Trucks sitt första kommersiella försök med självkörande lastbilar i Norska Velfjord. Och det är bara två exempel – självkörande fordon kommer snart vara en vanlig syn på europeiska, amerikanska och asiatiska vägar, där de kommer att bidra till ökad säkerhet, ökad tillgänglighet och inte minst lägre transportkostnader.

Men det finns en hake.

Det finns i dag goda skäl att tro att en bred introduktion av självkörande fordon kommer att öka mängden trafik avsevärt. Att sätta en siffra på problemet är svårt, men en simulationsstudie – genomförd på uppdrag av The Institute for Mobility Research, BMW:s forskningsanläggning – visar att en ökning av andelen självkörande fordon i personbilsflottan till 40 procent skulle öka antalet körda mil med 9 procent. Sannolikt är effekten på godssidan – där självkörandetekniken skapar mycket stora effektivitetsvinster – betydligt större.

Implikationerna av detta må vara många, men den avgörande är klimateffekten. Hur stor den blir beror på mixen av eldrift respektive fossildrift. Volvo Cars självkörande bilar i Göteborg är hybrider, liksom majoriteten av Ubers och Waymos självkörande bilar i USA. Volvo Trucks självkörande lastbilar i norra Norge är dieseldrivna, liksom de självkörande lastbilar som testas av amerikanska Starsky Robotics och Embark.

I dag står vägtransporter för cirka en femtedel av de globala koldioxidutsläppen. En tragisk kombination av modern självkörandeteknik och traditionell fossildrift skulle öka utsläppen från vägtrafiken ytterligare.

Det är ett scenario: självkörandetekniken som en förbannelse för miljön.

Utvecklingen kan dock ta en annan vändning, om branschen tar vara på självkörandeteknikens potential att underlätta övergången till batteridrift. Tydligast är detta på godstransportsidan. Genom att ta bort förarhytten – och ersätta föraren med en kombination av självkörandeteknik och fjärrstyrning – kan lastbilar göras betydligt lättare. Dessutom kan driften anpassas till batteriernas – snarare än till förarens – behov.

Att detta är möjligt illustreras av våra tester med självkörande lastbilar utan förarhytt i Jönköping. Med svenska förhållanden får man då en minskning av koldioxidutsläppen med över 90 procent, jämfört med konventionell diesel.

Det är ett annat scenario: självkörandetekniken som en välsignelse.

Så, hur kommer det att bli?

På regeringens bord ligger en utredning med förslag för att underlätta introduktionen av självkörande fordon, bland annat ett nytt förarbegrepp som innebär att en operatör kan fjärrstyra flera fordon samtidigt. Samtidigt föreslås att tester med självkörande fordon även framgent ska godkännas av Transportstyrelsen.

Här har staten ett kraftfullt redskap för att styra utvecklingen. Genom att begränsa dessa tester till eldrivna fordon – eller fordon med jämförbar miljöstandard – skulle regeringen sätta press på fordonstillverkarna och staka ut en annan framtid än den potentiellt ödesdigra kombinationen av självkörandeteknik och fossildrift.

En sådan begränsning skulle ligga i linje med mittenkoalitionens ambition att förbjuda försäljning av nya fossildrivna bilar från år 2030, såväl som regeringens övergripande miljöpolitik.

"1,5-gradersmålet måste nås", slår statsminister Stefan Löfven fast i regeringsförklaringen. Självkörandetekniken kan bli en förbannelse eller en välsignelse i det arbetet. Det är dags att bestämma vilket.

Robert Falck, vd Einride